REDI SAMIT-Ministeri Sakiri vakerga bas e Romengi edukacija intezivno bajrovela thaj odova tano śukar

448

Ano dujto fori ikherdo SAMITI ko Skopje telal organizacija REDI, ano peseskoro lafi o ministeri bash Obrazovanie Jeton Sakiri vakerga, ni jekh biznis nashti te thavdel bi te ovele maj anglal idea thaj kreativiteto.Nasti ovelale djajbe upre ako nanaj ole djandipe sostar vov trubuj te djanel sar te lingarel pi buti thaj o biznis.

Sa akala upreder vakerde valanutne bukija o manus prelelalen prekal poro vazdipe sikhlovibnasko proces dji kaj thavdela oleskoro formalno ja naformalnikano edukacijako bajrovipe, odoleske trubuj amen te ovel amen kvalitetnikano thaj inkluzivnikano edukacijako sistemo, dji kaj amen thaj keraja buti intezivnikane ko sa adava, vakerga o Ministeri Sakiri.

Sa upreder vakerdo ko oleskoro lav keripe ko lejbe than ano dujto Samiti pal kaste besena trin phuvja Makedonija, Romanija thaj Srbija kerna buti ko vazdipe o anglalpriemnistvo e Romengo, sa ikheribnaja o stabiliteto ani ekonomija thaj finansijako lejbe than e Romengo.

Sakiri vi vakerga bash i them Makedonija kerela sa te shaj vazdelapes edukacijako bajrovipe e Romengo, i them lela sa e edukacijake standardija tar i globalnikane edukacijake standardoja ki unal tar i digitalizacija, thaj dejbe jekajek than savorenge tar sa e etnikane kedina.


Ниту еден бизнис не може да започне без идеи, т.е. без креативност. Не може да има успех без знаење како да се управуваат работните процеси, а не може да се постигне без труд и упорност.

Тоа се особини и вештини, чија основа се стекнува преку образовниот процес, додека продолжува да напредува во рамките на формалното и неформалното образование и преку личните и други искуства. Затоа, потребно е да имаме квалитетен и инклузивен образовен систем, додека интензивно работиме на него.

Ова го истакна министерот за образование и наука Јетон Шаќири во својот говор на вториот РЕДИ самит (Иницијатива за развој на ромското претприемништво), кој е иницијатива на три непрофитни организации од Северна Македонија, Романија и Србија, кои се залагаат за економски стабилноста и финансиската вклученост на Ромите во општеството.
Oбразовни институции кои ќе ги вклучат и прифаќаат сите деца со различни образовни потреби, од сите етнички заедници, а кадарот ќе биде доволно подготвен и мотивиран да ги научи младите, како да се ориентираат кон успех, без разлика дали решаваат да започнат сопствен бизнис или да се вклучат во работата на која било постоечка организација, компанија, институција – рече Шаќири.

Додавајќи дека државата се труди да ги следи глобалните образовни стандарди, текови и трендови, а дигитализацијата е еден од клучните процеси што е интензивиран во периодот додека трае пандемијата на Ковид.
Веќе имаме длабоки реформи кои навлегоа во првите неколку одделенија од основното образование.
Нејзината суштина е создавање на ново училиште во кое главни столбови се стекнување на знаења кои се применуваат во пракса, како и вештини, инклузија, подобрување на меѓуетничката интеграција и заштита од дискриминација.

Во овој контекст, политиката е исто така значително унапредена со цел образование на младите Роми. Тие се поддржани преку доделување на стипендии за основно, средно и високо образование, со posreduvawe na ромски образовни посредници, тутори итн. Ромската етничка заедница= нагласи министерот.
Воедно, сите други мерки и можности кои генерално им се достапни на младите romi, може да ги користат младите од ромската етничка заедница, нагласи министерот.
Тој рече дека Ромите добиваат се повеќе права и можности за образование и од нив се очекува успешно да се интегрираат во општеството и да бидат дел од генерациите кои ќе донесат подобра иднина за оваа земја.
____________________________________
Roma Press iranga ani Makedonikani/Romani chib – lendo tar o https://www.tetovasot.com/2022/11/shaqiri-vazhdimisht-