Srbija-Nanela dikhle thaj čačuno informacie bašh soj o sebepi e na halovibaske e Romensar ano Leskovac

833

Во Лесковац, се уште не е јасно што точно се случило. Додека Ромите тврдат дека има организиран напад и дека хулиганите имале скршени метални шипки и лилјаци, полицијата и обвинителството изјавија дека група навивачи не влегле во населбата. Лигата на Ромите вели дека инцидентот е скриен и затоа бара замена на шефот на полицијата. Граѓаните на ромската населба во подружниците во Лесковац тврдат дека инцидентот на хулиганите се случи во саботата, 11 мај им ја прекинаа забавата на својот сограѓанин, а Јавното обвинителство во Лесковац укажува, групата навивачи не влегоа во оваа населба и немаше напад. Политичарите ги осудија нападите врз Ромите, Министерот Зорана Михајловиќ, градоначалникот на Лесковац Горан Цветановиќ и членовите на Либерално слободното движење во Лесковац велат дека секое насилство е недозволиво и дека надлежните органи треба да ги процесуираат прекршителите што е можно поскоро. Лигата на Роми сака оставка на шефот на полицијата Ласков . Дека екстремистите ги навредуваа и ги заплашуваа Ромите во селата Лесковац и дека полицијата не дејствуваше како што треба, но информациите за нападите беа сокриени, вели Осман Балиќ од Ромската лига, за што бараат замена на началникот на полицијата Ласков.

Ano Leskovac panda nane ko phravdo vakerdo soj tano o sebepi so resarga o incidenti thar huliganija upral e dizutne thar Romani mahala, aso e Roma vakerena  upral olende kerlapes  organizirime puterdo maribe thaj odova sastrunensar,  kaštunale palkensar  thaj avere bukensar, aso e policijakere info vakerena  aso e agaar anavkerde navivačija nane avime khi Romani mahala thaj na puterge maribe upral e Roma.

Liga e Romengiri bašh akava incidenti vakerena, akaja čipota kamlapes te garavelpes thaj odoleske amen maj sigarutne rodaja te anelpes nevo manuš ko than sar načalniko khe policijakiri trafika.  E dizutne thar Leskovac  vakerena o incidentija e huliganensar resarga  ko  dive (savato-sabota) 11 maj,  thar lengoro aviba sas činavduni i zabava  thar olengoro jekh dizutno,  Aso o Dikhlo Došhakerdo  ano  Leskovac  vakerela,  e navivačija na  sas avime ko akava athari ko than đjivdipnaskoro thaj na sine puterdo maribe upral e Roma.

Političarija adelatinena akaja čipota savi kerlapes upral e Roma thar akava than,  aso i Liga e Romengiri ačhovela ko poro rodipe te anelpes nevo načaniko ko than e policijake  čekalutnibaske.

Hazri kerga:Nedmedin A.- Roma Press