Erati ikergapes promoviribe duje Pustikonge (lila) thar duj Roma avtorija

704

Во  Музеј  на Македонската борба во Скопје, вчеравечер се оддржа промоција на две книги од добро познатите Ромски автори, Златимор Јованович од Србија и  Ибраим Џемаил од Македонија.  Се промовираа пред присутните двата нови изданија и тоа:

  • Ромите и времето 1000  година од Егзодусот
  • Боговите во ломача

Авторите пред присутните говореа за пишувањето на стихозбирки, творби, научни трудови, песни и се друго е болест  на лубовта на еден човек односно автор. Тука се говореше и за човечките чувства и желби кои блескаа од нивната говорење за нивните пишани дела кои ке се паметат и раскажуваат уште многу години.

Г-дин, Златмор Јованович покрај многуте дела пишани и преведувани на Ромски јазик, како нај голем дел од својата посветеност укажа проектот кој беше реализиран за превод на Библијата на Ромски јазик. Укажувајки дека во Србија и во друѓите Балкански држави, има еден голем дел од Ромите кои се со Христијанска вероисповест и преводот на Библијата на Ромски јазик им овозможува полесно да  ѓи разберат содржините напишани во светата книга. Г-дин, Ибрахим Џемаили исо така има повеке издадени авторски дела како што се:”Nicni Skarabej”, “Vracanje korenima”.Тука не застануваат, укажувајки дека нивната таканаречена болест, желба и лубов за пишување и творене  продолжува..

Erati  ko Muzej thar Makedonikano maribe ko Skopje,  ikergapes  promoviribe duje pustikonge(lila) thar  šukar penđarde Romane avtorija o rajutne, Zlatomir  Jovanovič thari Srbija thaj o Ibraim Đemaili thari Makedonija.  Anglal  e misafirija kergapes promocija e duje pustikonge:

  • Roma ko vakti thar 1000 mila berša
  • E Devela thaj i jag

E Avtorija anglal o khedimale kerge lafi baši i bari mangin lengiri ko hramiba, thar pobuter pustika save pakhana ka ačhon sa e po neve generacijake te drabaren thaj te đjan pali adala pire, sostar  i bari mangin ko hramiba nekana dikhovela sar nasvalipe savo našti dujrarejale tutar, vakerge e avtorija Zlatomir thaj Đemaili.

E so duj  avtorija isi olen pobuter pustika đji akana ikavde, thaj lengiri mangin ačhovela jekh  thaj ko ponodoripe te hramonen thaj te drabaren sa odova so pašlola olenge ki gnd thaj ko ilo.

Hazri kerga: – Romaa Press