Avdive mukhelapes ano tavdipe bukjaja i anglal sikhlovni 8-to April-Šuto Orizari

556

Денес  (петок) во 10:30 часо сите жители на општината Шуто Оризари можат да присуствуваат, и да бидат дел од отварањето на новата градинка 8-ми Април.

Во Свечениот чин како и пуштането на употреба на новата градинка 8-ми Април најавено е  да присуствува и Премиерот  на Република Северна Македонија Зоран Заев, како и градоначалник на општина Шуто Оризари Курто Дудуш.

Avdive ano tavdipe e diveseske  đjakerelapes  te putrelpes  ano jekto fori i havlardi- jekh tar maj šukar gradinka-anglal sikhlovni ani dis Skopje 8 – to April.

Ano akava putribe lela thaj vi o Premieri e themako Utarali Makedonija Yoran Yaev sar thaj o šerutno e komunako Šuto Oriyari Kurto Duduš-Kuco.

Harne vakteske o Roma Press ka ulavel tumensar vi o video, akana lingaraja tumen te dikhen  i foto galerija e nevutne gradinkaki 8-to April.

 

Hazri kerga: Erđan M. Neđmedin A-Roma Press