70-Hangonencar bash oja thaj 47 mujal o Sobranie avdive ikherga o bahani pitribnaske o Ustavi e Makedonijako..

365

70 – hangonencar bash oja, thaj 47 mujal, O Khedipe(Sobranie) tari Makedonija ikherga e diveskkro niće- sa ikheribnaja te putrelpes thaj te dopherelpes o Ustavi e Makeodnijako.

Anglal o dejbe avazi khoni na rodinga te kerel lafi te dopherel ja te rodel te ćhivelpes disavo nevo bahani bukake ko diveskero niće(dneven red).

O Premieri Makedonijako Kovaćevski vakerga, ko anav e Radjake sar ikherutno e putribnaske thaj dopheribnaske o Ustavi doperga – akava nanaj diktat amenge tari evropa, akava tano amaro rodipe Makedonijako aso ikherimalo tano taro EU thaj SAD.

👇👇👇

Со 70 гласови за, 47 против и без воздржани, Собранието на Македонија го усвои дневниот ред – пристапување кон измени на Уставот на Македонија. Претходно, ниту еден пратеник не се јави за да предложи измена или дополнување на дневниот ред. Премиеирот Димитар Ковачевски во име на Владата како предлагач нагласи дека предлогот за измени и дополнувања на Уставот не е странски диктат, туку македонски предлог, пишуван тука, а поддржан од ЕУ и САД со единствена цел – пат за интеграција во ЕУ до 2030 година и е базиран на историските стремежи вградени во Крушевскиот манифест и АСНОМ, Уставот од 1991 година и Преспанскиот договор.