8- to April niśankergapes thaj ko Parlamenti ani Crna Gora..

476

Bash o 8-to April- Maskarthemutno dive e Romengoro, ko Khedipe ani Crna Gora ikergapes sajdimali beśin(sednica) ko Parlamenti thaj kergapes lafi bash e Roma sar thaj bash olengoro sadikhlo djivdipe ani Crna Gora.

Presidenti tar o Parlamenti ani Crna Gora, Daniela Gjurovik, ko putriphe e kedipnaske ko parlamenti vakerga,akava avdisutno amaro dikhipe(nastan)tano kerdo sa mangipnaja te shaj olestar sikhlovaja numa hem ki praksa te araka o nijamalipe(pravo) e Romengoro sar thaj te arakelpes solucija sa olengere problemenge savencar akaja Romani kedin araklagovela.
👇👇👇


По повод 8 април – Меѓународниот ден на Ромите, во Собранието на Црна Гора се одржа свечана седница на Парламентот говорејки за Ромите како и за нивната севкупна состојба во Црна Гора.

Претседателката на Собранието на Црна Гора, Данијела Ѓуровиќ, на отворањето на свечената седница во парламентот,истакна дека ова е настан кој има за цел да привлече посебно внимание на правата на ромската заедница и проблемите со кои секојдневно се соочуваат нејзините членови.

Roma Press