Beršeskoro raporti taro ERRC bašh 2018 berš – Nijamalipa thaj Sansari resarela kana nane te oven rasistikane čipote

728

ЕРРЦ е горд што освои три престижни меѓународни награди во 2018 година, но ништо не може да се спореди со добивање информации за уште една победа за Ромите, а оваа година адвокатите на ЕРРЦ  ја освоија постапката против болниците, институциите за социјална заштита, агенцијата за спроведување на законот,  десничарски организации,  локални и национални влади кои ги злоупотребуваат правата на Ромите. Тужба против Министерството за внатрешни работи на Словачка во врска со дискриминаторската работа на полицијата (17 јануари). Семејствата на четворица Роми кои неочекувано починаа во македонските затвори  ја тужеа Управата за извршување на санкциите, како и Министерството за здравство на Македонија. Двајца затвореници починаа од предозирање со метадон и бензодиазепини, иако ниту еден од нив не беше на програмата за третман на метадон.

ERRC  tano barikano so đji akana ikerga o trin maj uče maškarđianeskere pursakoja ko naklo 2018 berš, numa khančeja našti te ovel jek o baripe e Romengoro tari akaja resarin, soske  e nakle beršeske  e Avukatija taro ERRC sas resarde  ko pozitivnikane  adelateskere čipote mujal o Hospitalija,  Institucie  bašh socijlanikano arakipe, agencije bašh legaripe e kanoneske, organizacije, lokalnikane thaj nacionalnikane Rađje save na ikerena sas o hakaja e Romengere. Našti te na anavkera  thaj i legardi pukav (tužba) mujal o Ministeriumi andrune bukenge tari Slovačka baši i diskriminatorsko buti  e policijaki,  čipota savi sas resardi ko (17 januari).

Akhe te anavkera tumenge nekobor čipote save nakle taro ERRC ko 2018 berš.

  • Jekhajekipe ko kanoni baši  arakipa  e Romenge kana  ikavgelen  taro lengo than bešibnaskoro ko Jevendeskere vaktija ki Francija(06 Fevruari).
  • Seksualnikano bilačipe upran tikore čija Roma ki Makedonija  tužba upral socijlanikani služba (15 Fevruari).
  • Štar Romane jerije vazdena pukav (tužba) upral  Makedonikane institucie  baši o meribe  lengere jerijengo ko panlipa  ki Makedonija (05 Aprilo).

Akala jerije vazdinge tužba kana lengere paše mule ko makedonikane panlipa taro bi đjanle čipote, thaj i tužba vazduni mujal i uprava jali o vastakerde  e panlipaskere.

Duj taro mule manuša, mule  tari bari doza tari droga so sine lenduni andre ko panlipe, thaj  bi jek olendar,  na sas legarutne ja čivde ki programa  baši metadoni.

Avera  nekobor tužbe save sas vazdune taro ERRC.

-Na lejbe than ko dejiba Raštralipa e Romenge thaj diskriminacija mujal olende  ki    Albanija.

-Roma vazdena pukav mujal  e Ukrainaki POLICIJA (26 juni).

-ERRC akarga  e Evropsko Unija te lel vazdipe dajatve (merke) mujal o anticiganizmo so  kerelapes upral e Roma ki Italija (18 juli).

Panda buteder asavke jekjake resarina save resarge upral e Roma ko 2018 berš.

– Diskriminacija upral e Roma ko Hospitali  ki Ungarija (12 Noemvri).

– Makedonijako adelati  anga  adelateskoro panlo lafi mujal e gazdija taro Bazeni, save  na mukle Romen te kuven andre (19 Noemvro).

Sa akala, thaj panda but resarina save resarge ko 2018 berš, pal vazdibe bangivale kotora tari rig  ERRC  bašh sa tumenge,  pobuter te dikhen thaj drabaren ko teluno dendo linko..

Hazri kerga: Erdan M.-Roma Press

Lendo linko www. errc.org