E Romen Si jali Na Evropako reprezento ano Evropako Parlamento

899

На изборите во 2019 година на 9-то свикување на Европскиот парламент од страна на 751 претставник на Европскиот парламент, тројца (3) пратеници се изјаснуваат како припадници на ромското малцинство.
Двајца пратеника, Ливија Јарока од Унгарија и Ромео Франц од Германија беа повторно избрани на позициите на пратениците, додека Питер Полак од Словачка е нов парламентарец.
Но, што знаеме за овие пратеници и каде се тие во политичкиот спектар? Ливија Јарока е претставник од Унгарија, член на демократската христијанска партија Фидес во Европската опозициска група (ЕПП). Партијата Фидес, јавно позната како партија на Виктор Орбан, контроверзен политички лидер на Унгарија.
Во февруари оваа година, над дванаесет партии во рамките на Европската опозиција (ЕПП) повикаа партијата Фидес да се суспендира поради екстремно антиевропското чувство и иницијатива. Ромео Франц е од Германија од Зелената партија, и е во коалиција со Партијата на зелените. Според истиот извор, претставникот Франц често учествува во гласањето во парламентот и е посилен од идеологијата на Зелената партија на ЕУ, наместо на нејзината државна партија. Зелената партија на ЕУ е левоориентирана и е заинтересирана за прашања од малцинствата и е силно ориентирана кон Европа. Претставникот Франц се залага за поправеден и похуман третман на Ромите и бегалците низ цела Европа. Веројатно, тој е вистински пан-европски парламентарец кој се бори за правата на Ромите, како и сите други малцинства. Исто така, претставникот Франц смета дека најголем проблем кој ги засега сите други проблеми на Ромите е анти-ромскиот расистички став кој повеќето Европејци ги имаат за Ромите. Питер Полак е новоизбран заменик на Европскиот парламент од Словачката национална партија, кој е идеолошки конзервативен и се смета за вистински центар. Во Европскиот парламент, тие се дел од Европската опозиција (ЕПП). Како нов член Питер Поллак е најголемата непознаница, а од претходните интервјуа можеме да видиме дека најважното образование за децата, особено децата од сиромашните, вклучувајќи ја и ромската заедница. Питер Поллак смета дека повеќе пари не мора да ги решаваат проблемите на ромското малцинство, но подобро насочување на постојните ресурси може да направи разлика. Претставникот Полак израсна во сиромаштија во ромската заедница и ги знае проблемите на ромската заедница од прва рака. За разлика од претставниците Франц и Јарока, се чини дека претставникот Полак ќе биде најблиску до она што “вистинскиот претставник на Ромите” треба да биде во Европскиот парламент. Прашањето кое ќе остане отворено во следниот период е дали Ромите како најголемото европско малцинство ќе има свој вистински ексклузивен застапник?

Ko alusariba ko 2019 berš ki 9-to akahrin taro Europakoro parlamento tari rig e 751 parlamentarcia , trin (3) deputatia deklariringje pe sar Roma.

Duj deputatoa i Livia Jaroka tari Ungaria thaj o Romeo Franz tari Germania sine palem alusarde sar deputatia , a o Petar Pollak tari Slovakia si nevo parlamentarco. Numa so d\anaja akale deputatonge thaj kaj si ola ko akava politikano spektaro

I Livia Jaroka si represento tari Ungaria thaj si membro an i demokratsko hristiansko partia FIDES an i Europakiri opoyicisko grupa (EPP). I partia FIDES saste si pendžarde sar partia taro premieri Orban Viktor, kontravezno politikano lidero ki Ungaria.

Ko fevruari akava berš upreder 12 partie ko pervazia e Europakiri opozicia (EPP) akhargja e partia FIDES te ovel suspendirimi sebepi ekstremno antieuropakoro hoši thaj inicijativa.

O Romeo Franz stari Germania si tari Grune Partia a ki koalicia e Green partiencar . Aso odova o represento o Franz but droma lelja than ko hangiba ko parlamento thaj si le majzorali ideologia tari Green Paria ko EU, ko than olekere themakere partiake.

O Green partia san o EU si left orientirime thaj interesinel pe bašo pučiba ko minjoritetoa thaj zorale orientirime mujal i Europa. O represento Franz si bašo majhumano tretmano mujal o Roma thaj o migrantoa an i Europa. Majpakjavutne ov si o čačuno pan-europakoro parlamentarco so kerel maripa e Romane niamenge thaj avere minjoritetonge. Ko jekh o Franz dikhel sar majbaro problemi so si ko avera da si o anti romani hoš ko buteder Europejcia so isi len mujal o Roma.

O Peter Polak si nevoalusardo represento an o Europakoro parlamento tari Slovakiakiri nacionalno partia , so ideološki si konzervativno thaj si dikhle sar čačutno centari.
Ko Europakoro parlamento ola si kotor taro Europakiri opozicia (EPP) . Sar nevo membro o Polak si napendžardo e publikake numa taro angle dende intervjuia šaj te dikhel pe kaj oleske si majimportantno i edukacia e čhavenge taro čorole familie, konektiribaja thaj i romani jekhin. O Petar Polak vakerel kaj pobuter love na faisalkeren o problemia ko romano minjoriteto , numa majlačhi adaptacia em implementacia ko resusrsia šaj kerel i diferencia.
O Polak barilo ko čorolipa ki romani jekhin em džanel but šukar o problemia e romane jekhinake.

Diferencijaja taro Franz em i Jaroka, majpakjavutne o Polak ka ovel majpaše dži ki definicija ” čačutno romano represento” so ka ovel ko Europakoro parlamento.
O pučiba so ka ačhol phravdo ko avutno periodo si dali o Roma sar majbaro europakoro minjoriteto ka ovel olen čačutno represento an o Europakoro parlamento?

Hazri kerga:Roma Press-lendo thar Roma Times-konjako – https://phralipen.hr/2019/06/07/kolumna-roma-zastupnici-u-novom-sazivu-europskog-parlamenta/