Edukacija e prandime Romane đjuvlenge

1213

Успешната романса е како Супермен, таа има неверојатна моќ да застане секој ден, се смее и работи, создава и останува насмеана и исправена, и покрај сите грешни грешки. На овој начин, нашиот познат солист, Наташа Ташиќ Кнежевиќ, опишува како гледа некој член на својот народ кој успеал да излезе од традиционалните рамки.  Социјалните мрежи во Србија пролеваат низ денови од непријатноста што ја доживеале во хипермаркет. Кога уште неколку луѓе излегоа на излезот, алармот звучеше. Сепак, единствениот кој бил “осомничен” во осигурувањето е токму тоа. Ја запреа и ѝ наредија да ги исфрли сите предмети додека останатиот дел од групата беше слободен. Она што “квалификуваше” како “крадец” беше само нејзината боја на кожата. Тоа не беше доволно за осигурување да биде понижено, на “истрагата”, исто така, беа потпомогнати од луѓе на страна, фрлајќи непријатни коментари за Ромите.

Šukar legardi Romansa  thani sar Superheroj, ola isila maj bari zor  te ovel sako dive asalutni, upral sakoja  na šukar kerdi buti voj sakana tani ko aver fori asalutni. Ko akava čhane  amaro penšarutno solisti Nataša Tašik Kneževik hraminela sar dikhela disavo đjeno  taro đihani  savo resarela đji pozitiviteti ko tradicionalnkane pervazija

Socijalna mreže ki Srbija thaj sakone tanende vakerelapes odova sar sas voj  nakli i bi bah ko jek hipemarketi.  Kana na salde voj numa hem panda avera manuša iklile avrik tare kuvibaskkro than andreske, o alarmi tavdinga te kherel čhingar. Numa  taro sa adala manuša save iklovena sas, salde  ačavdi sine jek manuš. Čhinavgeola te iklol avrik  thaj te ikavel sa so isi duy late thaj uyal late, aso o avera sine mukle te iklon .

Ki adaja dakika odoja sas sar kvalifikacija kaj voj si sar ..Chor,, thaj te resarelpes đji asavki gnd  sar šerutni  olengiri anglal gndipe sas olakiri boja e mujeskiri, thaj odova sine sar anglal šarti angla o savore te lađjakerenla thaj te telaren olakoro manušikano baripe, numa maškar e vastalutnengoro rodlaripe, tari rig thaj e manuša save dikhena vi la frdela đjungale laforija upral olate thaj upral saste Romenge.

Akaja bi bah  resarela upral  jekutni Romano opersko gilavutno  thaj šampioni  ko Srbijako đihanenngoro teatro  ko Novi  Sad,  voj puterde vakerela  baši srbijake  đuvla  save resarena upral olende akala bangerde bibahija, thaj odova salde  so preperena tari jek po tikori khedin  savi kerelapes upral olende baro stereotipija. Ko jekh voj ko aver  fori dela zor mangindor sakone Romane ]uvlake  te del pestar sa pal edukacija thaj te resarel dji naj upre ko odova saveste voj mangel resaripe.

Akaja bi bah tani nakavdi, numa nikana e manuša na siklovena te dujraren pestar i diskriminacija, thaj na dikhena sijan li disavi ikerdo umetniko savo prepereja ko sumnaleskoro nivelo ja palem na, vakerela i Nataša tari rig  e OBSE, ko 2012 berš savi araklagovela  ko lil taro maj učhe preperutne Roma ko Sumnal.

Roma Press-Lendo taro www.Romskiportal