I Dis Skopje ka subvenciorinel invertor klima e dizutnenge save ka kinen kllime

797

Ова е новата мерка на градскиот татко Шилегов со која ќе се бори против аерозагадувањето. За секој купен уред ќе има поврат од половина од вкупната цена на климата, но не повеќе од 250 евра. Сите дополнителни услови за аплицирање ќе се знаат најдоцна до понеделник кога и ќе биде објавен огласот, изјави градоначалникот.„За оваа намена во буџетот на градот предвидовме 20 милиони денари, а тоа значи дека повеќе од 1.300 домаќинства од годинава ќе добијат можност евтино да ги затоплуваат своите домови.

Akaja si nevutne dahatva   tare  dizjakoro dat  Šilegov saveja mangela te arakel solucie   baši e našukar havajakoro suluko.  Baši sakoja kindi klima ka iranelpes olenge o love  taro perdo fijati , numa na pobuter taro 250 eura.

Sa e  javera valanipe  šartija  baši apliciribe  ka  đjanen o dizutne  đji o nevo kurko jekto di (ponedelnik) kana vi ka ovel muklo o oglasi, apliciribaske  vakerga e  dizjakoro Šerutno Petre Šilegov.