Šovto Samit thar Purabalo Balkani-Ekonomija, Arakhipe thaj ko aver fori nukta bašh e Roma thaj olengoro đjivdipe..

838

Денес, полскиот град Познан го започна Самитот за Западен Балкан, во рамките на Берлинскиот процес. Како што беше најавено, главните теми на состаноците ќе бидат регионалната соработка, поврзувањето, мобилноста, интеграцијата на Ромите, надминувањето на постојните предизвици и растот на економијата во регионот. Состанокот на шефовите на држави или влади, кој ќе се одржи в петок, се претставува како најважен настан, а во рамките на Самитот, Советот за регионална соработка (РЦЦ) во четвртокот ќе организира панел со наслов “Зголемување на напорите во трансформацијата на регионот за напредок на патот кон европската интеграција” во кој ќе бидат објавени резултатите од најновото издание на истражувањето и мислењето на јавното мислење, наречено “Балкански барометар за 2019 година”. Посебен момент за Самитот е панел наречен “Декларацијата на партнерите од Западен Балкан за проширување на ЕУ и ЕУ: од зборови до работа”, каде што ќе биде претставена Декларацијата на партнерите на Западен Балкан за интеграција на Ромите во процесот на проширување на ЕУ, со што владите се залагаат за продолжување и зголемување на напорите за целосна еднаквост и интеграција на Ромите во општествата во кои живеат.

Avdive, ani polsko diz Poznan tavdela o Samiti thar Purabalo Balkani, ko pervazija thar Berlinesko procesi.

Sar soj havlardo, šerutni tema lavkeribnaske ka oven resarde bašh o regionalnikano buthi kheripe, phandipe prekal olende thaj integracija e Romenge,  sar thaj o učipe i ekonomija ano regioni. Khedipe thar  šefoja e themengere, ka ikhergovel ano panšto di  sar  maj importatno dikhipe thar akava Samiti, Konsili  thar reginalnikano buthi kheripe avdisutno dive ka ovelen organiziripe panel diskusija telal o lavkeribe ,,Bajrovipe o zorija thar transformacija e regioneske  ko angle đajbe  prela evropaki integracija “  ani diskusija ka ovel dikhle thaj e resarde rezultatoja  thar rodlaripe thaj gnde  e puterde dikhlenge, anavkerdo sar ,, Balkanesko birometro  bašh 2019 berš “.

Ulavdo kotor thano ano Samiti ,, Dekllaracija e partnerengo thar Purabalo Balkani buvlaribnaja o kuvibe ano EU “, thaj ka ovel čivdi i Deklaracija bašh integracija e Romenge ko procesi e buvlarbnaske ano EU, Odoleja thar o Rađje so  valani te kheren sa te tavdenpes thaj te bajrovenpes e zorija bašh jekhajekipa thaj integracija eRomenge  ano sasoitnipe save thanende đjivdinena.

Hazri kerga: Erđan M.-Roma Press