Dendo Amandmani baši lačharibe nevo Kulturakoro kher ko Šuto Orizari

913

Во рамки на Седница на Совет на Град Скопје, денеска се дискутираше за Предлог Буџетот на Град Скопје за 2019 година, каде Советот учествуваше со амандмани во однос на истиот Буџет. Со свој амандман за изградба на нов културен дом излезе Советникот Ерџан Селими, кој побара да се изгради културен дом во општината Шуто Оризари кој произлегува како дел од изборната програма на градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој вети изградба на еден ваков културен дом во Шуто Оризари, каде културата е на најмаргинализирано ниво. Советникот Селими овој амандман побара да се прифати, со оглед на фактот дека во тековната 2018год. не се реализираше ниту еден единствен проект.

Ko pervazija tari bešin  taro Konsili e Dizjake Skopje, kergapes lafi baši Bahan(predlog)Buđeti tari dis Skopje  baši 2019 berš, saveste o konsili  ka lel  than  amandmanensar  ko dikhipe  e jekhajek buđeteske.

Pire amandmaneja  baši lačharibe  nevo kulturakoro kher  iklilo  o Sovetniko Erđan Selimi,  savo rodinga  te kerelpes kulturakoro kher  ki komuna Šuto Orizari savo iklovela  sar kotor  vi tari programa e dizjakere šerutnestar taro Skopje Petre Šilegov, savo denga poro lafi  lačharibaske jek asavklo kher  ko Šuto Orizari, vakeribnaja  baši ko akava kotor  so kerelapes kulturakiri maginaliziribe thaj  araklagovela  ko but tikoro nivo.

Maškar ko aver Konsileskoro đjeno o Erđani Selimi  vakerga  ki komuna Šuto Orizari isi  pobuter  hazri kerde kulturakere  umetnikane organizacie  save nanenle than buti keribnaske  thaj šartija  bukake saveja šaj te keren realizacija  tari piri programa,  numa  thaj avera  edukativnikane  umetnikane kreativnikane proektija.

Peribaja akava rodipe  e terne Roma  ka ovelen  realnikano sasoitnikani thaj  saikerde kulturaki inkluzija, savo ka delpes šajdimos  e terne Romenge  te lel than  ko na jekhajek  kulturakere ikerina sar soj tane teatroskere, likovnikane,  muzikane  thaj panda  avera kulturakere ikerina, odoleja so rodinga  Selimi  akava amandmani  te ovel ikerdo vakeribnaja,  baši o 2018 berš  na kergapes realizacija  ni jekhe proekteske.

Hazri kerga: E. Memedov -Roma Press