O Đihanija ki Makedonija thane ko borčija đji ki guš

1462
salter_banka

Đihanija thaj o firme ki amari raštra tane sa ko borčija thaj nane jeri familija ki Makedonija save nanenlen disavo krediti ko banke, numa sijem li čivde đji ki guša?

Podatokija baši dende kreditija ko khera ko jerije, ja plame privatnikane firme sar procenti taro bruto kerutno isiba (BDP) vakerelapes ki Makedonija tano jekajek e po bare puvjensar taro regioni, numa o borčija thaj tane odoborom thaj ko pobarvale puvja.

Numa isi thaj asavke save nanelen problemija aso isilen učo procenti taro dende bankengere kreditija.

Podatokota tare Sumnaleskiri banka sikavena učipa ko kreditiribe taro privatnikano sektori ko 1960 berš thaj ponakarik. Sar so vakerena o numerija taro lani ki Makedonija bankengere borčija ko manuša iilen isipa taro 49,4 procentija.

Pali akava berš sas učipe ko 2012 berš, sar kreditija taro banke ko privatna sektorija dende sas love 47 otsto taro BDP. Đji 2015 berš i sasti suma resarga đji ko 50,9 otsto taro BDP.