Promocija 2-to lileske iramo ki Makedonikani chib TEFSIR-IBN KESIR- VIDEO

1427

Avdive ko hotel NEW STAR ikergapes promoviribe e dujtone lileskje taro Islamsko baro sikavutno anavkerdo TEFSIR taro IBN KESIR.

IBN KESIR sar islamsko lil pherdo tano štare tomencar,numa đi avdive i Birađakiri Organizacija ,,Davet,,Iranga ki Makedonikane čhib duj tomija,achovela panda duj tomija te iranenpes ki Makedonikani čhib te šaj te ovel agorkerdo o sasto lil taro Tefsiri iramo ki akaja čhib.

E lila ulavenapes bi lovengoro,aso e manuša korkoro pestar dena humanitarnikane love te šaj po lokhe te iranenpes ki Makedonikani čhib vi okola panda duj tomija. DIKHEN O VIDEO

Hazri kerga:Erđan M.-Roma Press