Браво ЈП Комунална, браво Македонија!

1622

Браво ЈП Комунална, браво Македонија, го избркаа од работа „најголемиот проблем во државата„ – чистачот на ѓубре! Викендов на социјалните мрежи се појави видео од работник на „Комунална хигиена“ како мете ѓубре и наместо во канта за отпадоци, го фрла во реката Вардар. Очекувано, имаше бројни реакции, како не му е срам на човекот, каква е оваа држава во која ѓубрето од улица се фрла во Вардар, тешко ли му било да ја отвори кантата за отпадоци и слично. По ова, „Комунална хигиена“ експресно реагираше и ги информираше медиумите дека ѓубреџијата добил отказ. Добро прочитавте – ОТКАЗ! Греота човекот можеби згрешил, но немаше ли некоја друга санкција, опомена, намален доход во следните 3 или 6 месеци !
Дали е ова доказ дека треба да се удира најлесно по грбот на најслабата карика – по работникот!
А за Вас „големците„ кога ќе опердашите некој големи суми – тогаш никому ништо! Зарем овој ѓубреџија е единствениот во државава кој постапил погрешно и требаше да се казни и тоа на најсуров начин, да се остави без егзистенција? Не можевте по магарето, па удривте по самарот? БРАВО ЈП – Комунална, браво Македонија!

Bravo JP Komunalna Higiena, bravo Makedonia! Paldingjen tari buti e “majbare probleme an i them – e gjubradžija dromengoro!

O vikendi so nakhlja an o FB iklilo video kote jekh bukjarno – metladžia taro JP “Komunalna Higiena” sar đulaven o gjubre em ko than te čhivel ki kanta , ov tikno kotor taro odova gjubre frdel le ki len Vardar.

Normalno sar FB sine pherdo reakcia thaj komentaria , sar na ladžl akava manuš, savi them si i Makedonia so o gjubre taro droma frdel pe ki len em aver..

Pali kaja reakcia em video o JP “Komunalna Higiena” ekspresno kergja reakcia thaj dengja informacia ko mediumia kaj o gjubredžija si paldime tari buti! . Šukare drabargjen -PALDIMO TARI BUTI!

Bezeha o manuš šaj čače na kergja lačho akti numa na sine li aver sankcia sar so si te čhinavel pe tari plata ko avutne 3 jali 6 čhona!

Si li akava fakti kaj majlokheste šaj khuve po dume e majčoroleske a odova si o obično čorolo gjubredžia!

A tumenge o “Bare” kana ka čoren bare love – tegani ništo! Si li akava čorolo gjubredžia o majbaro problemi an i them em odoleske majpahre aktea te kerel pe leske konsekvenca – Paldiba tari buti em bizi egzistencia te nanen le te parvarel ple familia? Našti sine te khuven e here, khuvgjen e tovare. BRAVO JP Komunalna, BRAVO Makedonia!

Hazri kerga:Roma Press lendo kotar o portal Roma Times