РРЦ-Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование..

2540

Proektnikano timi tar Romano Resurnikano Centrumi ko pervazija tar proekti ,,Bajrovipe tar leibe than ani participacija e ćhavenge so si roma, resaribnaja đi kvalitetno anglal ćhavorikano thaj fundavno educiribe”.

Проектниот тим на Ромски Ресурсен Центар во рамки на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” продолжува со имплементација на online туторските часови, за време на летниот распуст и во текот на пандемијата со COVID-19.

Во прилог неколку фотографии од туторските часови со учениците од Шуто Оризари.

Проектот е имплементиран од страна на Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите – Сонце, финансиран од Европската Унија , а е менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта.

Roma Press -RRC