100.000 milja Roma thane evakuirime thar Kosovo- olenge fuhalinela o Srgan Šajn

859

Претседателот на партија на Ромите Срѓан Шаин на, упати отворено писмо до претседателот Александар Вучиќ, раководителите на сите парламентарни групи, како и премиерот Ани Brnabić, потсетувајќи ги дека на Косово се избегне повеќе од сто илјади Роми, со барање дека преговорите со Приштина, за да ги земе предвид интересите на националната малцинства. Шаин додаде дека конечниот договор меѓу Белград и Приштина мора да се донесе одлука дека нема да има негативно влијание на секој граѓанин, туку и за сите граѓани на овој договор треба да се доживее “, како нова ера во која сите можат да живеат подобро.”

Presidenti thar partija e Romengiri Srgan Šajn, bičavga puterdo lil đji ko presidenti  Aleksandar Vučik, vastalune thar parlamentareskere  kupe  sar thaj đji ko premieri  Ani Brnabič vakeribnaja, ko Kosovo  isi but našle Roma pobuter thar šel milja, odoleja ko lavkeribe save tavdena valani te na bistrenpes e Romen thaj so ovela lensar.

Našibnaja ola sar Roma thaj avera potikore kedina dujrargepes barabutne te ulavel jek čhane đjivdipnasko thaj olendar jek baro kotor nane ande panda solucija bašh olengoro iranipe thaj kherutne imotnikane solucie. Tavdipnaja thar avdive  te dikenpes ko adala lavkeribe te lel than thaj o Romano pučibe direktno ikeribnaja telal monitoringo e presidentesko.

Šajn vakerga prekal o aniba solucie maškar Belgrad thaj Priština valani te anelpes paluno lafi  vi akale kedinengo te šhaj te na resarelpes đji ko našukar palunipe e phanle lafeskoro, numa akava phanlo lafi valani sako jek te dikhenl ole ko pozitivno čhane kana ka pergon savorengere valanipe sar etnikani kedin, te bičalelpes mesažo  ki nevi era so savore šhaj đjivdinena barabutne thaj ko pošukar.

 

Hazri kerga: Erđan M.-Roma Press