Avdive 118 berš tar Ilinden thaj 77 berśa tar ASNOM

159

Makedonija avdive niśanketela  118 berś tar Ilindensko vostanie, vazdimo ano 2- Augusto 1903 thaj 77 berśa tar Avgo bešhipe tar ASNOM, ikherdo ano  2- to Augusto ko 1944 berś, so duj Ilindenija ikerkerenapes sar stuboja tar Makedonijako raśtralipe.

Македонскиот народ годинава одбележува 118 години од Илинденското востание, кренато на 2 август 1903 и 77 години од Првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944, двата Илиндени кои претставуваат столбови на македонската државност. Почнувајќи од крушевскиот манифест во 1903, во кој се соопштувало дека македонскиот народ се кренал на оружена борба против тиранската османлиска власт и насилниците…, дека востаниците не се разбојници, туку револуционери и дека во автономна Македонија сите ќе имаат еднакви права и слободи, а потоа и со декларацијата и решенијата на АСНОМ во 1944, поставени се темелите во борбата за слободна и праведна македонска држава.