Avdive niśankergapes o dive e Romengoro 8- to April ki Radji Makedonijaki..

555

Avdive sni Radji Makedonijaki ikergapes konferencija sajdipnaja bashno dive 8-to April, Maskarthemutno dive e Romengoro.
Radjake pretsavnikoja, biradjakere thaj maskarthemutne pretstavnicoja kedingapes ki Vlada sebepeja te bicalelpes mesazo bash djajbe po anglal e Romane kedinake, vakerga ano piro fb.profil o Premieri Makedonijako Dimitar Kovacesvki.

Me sar Premieri Makedonijako, acovava pal odova so trubuj te lacharelpes i sostojba e Romengiri, numa valani te lachare hem jekajek sasoitnipe savorengiro, lani angem decizija bash i Strategija e Romengiri 2022-2030 savi si kerdi prekal Evropakere ramke.

Amen ka acova ko amare aktivitetija te lachara i pozicija e Romengiri ki edukacija,bukarnipe thaj kerutnipe sar prioriteti, sar thaj sigo resipe ko sukarrazvoj e Romane kedinake, vakerga o Kovacevski.

По повод 8- ми Април денес во Владата на Република Северна Македонија со владините претставници, невладиниот и меѓународен сектор, во чест на 8 април Меѓународниот ден на Ромите, испраќаме порака за заедничко вложување за унапредување на ромската заедница,укажа на својот фб. профил Димитар Ковачевски, премиер на РСМ.

Мојата лична заложба како човек, пред сѐ и како премиер е да изградиме општество, еднакво и кохезивно, во чии темели се довербата и меѓусебната соработка. Минатата година ја усвоивме Националната Стратегија за Роми 2022–2030 која е во согласност со европската стратешка рамка. Сите треба да се гордееме што Европската комисија во однос на Стратегијата за инклузија на Ромите, ја предочи силната посветеност на нашата земја во однос на нивното вклучување во повеќе сегменти во општеството.

Јас, како премиер и Владата ќе продолжиме со позитивните практики како би ги зголемиле инвестициите во образованието,вработувањето, домувањето. Ќе се залагаме за квалитетен процес и развој на ромската заедница и целото општество, укажа Ковачевски.