Avdive ulavgepes e sertifikatoja bašh agorkerdo berš sikhlojbasko ani siklana P.R.H.

684

Денеска се одржа доделување на свидетелства во О.У. Браќа Рамиз и Хамид

Дел од нив успешно ја заокружуваат оваа учебна година до почетокот на следната, а дел се подготвуваат за претстојните уписи во средните училишта.

Наставниците до учениците пратија порака за пријатен распуст со честитки за постигнатиот успех.

Avdive ulavgepes e sertifikato bašh e sikhle e avutne nakhle beršeskoro sikhlovipe ani fundavni siklana Phrajla Ramiz thaj Hamid.

O sikhlovibasko berš agorkerga e čhavorenge šukar edukacijake đjandipnaja thaj hasavindor lele pe sertifikatoja, numa sas thaj jek kotor save nakhle o berš potikore sikhlovibaske rezultatoja. Numa e sikhlanake bukarne vakerena đji berše ka đjakerenpes panda po šukar rezultatoja sa e čhavoren save hramonenapes thaj agorkerena berš sikhlovibasko ani fundavni sikhlovni Phrajla Ramiz thaj Hamid.

Hazri kerga: Neđmedin A- Roma Press