Birađjakiri Organizacija,,Kham Sijan“ putrela konkursi baši naj šukar hramimi thaj drabardi poezija

964

Birađjakiri organizacija bašh buvlaripe taro sasoitno butikheripe,, Kham Sijan“-Skopje, taro avdive 24.12.2018 berš(ponedelnik) putrela komkursi baši o čave save siklovena ko Siklane BRH,  26-Juli thaj i Maškarutni siklovni Šaip Jusuf.

Ko konkursi šaj lena than  e čavore save isilen mangin  baši drabaribe thaj hramime poezie thaj proze, piro alav thaj telo anav šhaj bičhalena amenge ko  e-mailo [email protected] thaj ko kontakto 075-655-677.

O konkursi ka tavdel đji ko 26.12.2018 berš thaj sa olendar ka kerelpes tikni selekcija, aso o maj šukar trin drabarutne ka oven pursakime (nagradime) ki centralnikani Kulturakiri manifestacija savi ka ovel ikerdi ki Maškarutni siklovni Šaip Jusuf ko 27.12.2018 berš (četvrtok) taro  18:00 o ari- o avibe andre muklo tano bi lovengoro.

Ki kulturakiri poetikani manifestacija ka denpes šukrin keriba, ka oven ikerde o trin maj šukar drabarutne thaj ka ovel ikerdo tikno neve beršeskoro nišankeripe ki mangin savore barabutne te bičhala o purano 2018 berš.