BRH-Sasto dive e chavore dikhle teatareske performanse

555

Sar resarena e divesa anglal neveberseskere bidjukoja agaar hem pobuter bajrovena e aktivitetija phanle kulturaja thaj teatareske performansensar.

Avdive sasto dive ikergepes teatarska pretstave ani sikhlovni Phrajla Ramiz thaj Hamid thaj bash o dikhle pretsave sibmbolikane e jerije e chavorengere pukinge 50 denarija.

O Mesazo tano baro, numa hem i mangin e chavorengiri dikhibnaske teatralnikane performanse tane bare thaj dela amen ko djandipe so isi, trubuiphe maskar ko Roma te ovel ano Suto Orizari kulturako kher.

pobuter dikhen ano video..

Како се наближуваат новогодишните празници така и се почесто се организираат претстави, забави и слично.Денес во организација на
ОУ,,Брака Рамиз и Хамид се организираше целодневни театарски перформанси за учениците(дечина)од ова училиште.

Како што укажа Санела Емин по професија дипломиран актер,дека дечината Роми имаат вистинска потреба за почести одржувана на културни активности со цел за стекнуване на навики.

Целата организација се води под раководство на вработените од ОУ-Брака Рамиз Хамид,дел од нашите активности се финансираат од училиштето,а за денешните претстави имаше и симболична уплата на родителите на дечината на лик како влезница од 50 ден.

Hazri kerga- Roma Press