Roma studentija ko teolosko fakulteti.. dikhen video

968

Avdive o timi Roma Press kergan intervju e duje studentencar Sefket thaj Alhijan save thavdena peseskere edukacijake bajrovibnaja ko teolosko fakulteti.
Ko lavkeripe vakerge poro hoshipe numa hem sar nakhla olenge o maskarutno sikhlovipe(sredno)ko Isa Beg- Medresa ko Stip,odova denga olen motivo plus te shaj thavdena e fakultetja thaj ponodorig.
Olengoro mesazo e terne Roma so pobuter te iranenpes ano pakhavipe,te dujrarenpes taro na sukar tabijetija thaj te arakhen peseske amala save so pakhana ko Allah, salde agaar shaj ovelamen śukar nevi generacija.

Pobuter teleder dikhen o video.

Студентите Шефкет и Алхијан од Скопје посакуваат час поскоро да започнат со своите теолошки студии.
Воедна имаат желба тие да бидат мотив за поновата ѓенерација Роми да го продолжат своето образование и еден ден да има плеада од Роми со завршени теолошки студии.

Пред камерата на Рома Пресс укажуваат и за времето ддодека беа во средното исламско училиште,,Иса Бег”во Штип,но,тоа само им даде мотив плус да продолжуваат со своето унапредување и усовршување на образованието.
Како резултат на тоа денес горделиво стоиме пред вас и пред нашите браќа муслимани и укажуваме дека ние продолжуваме, мора бројот да се зголеми од Роми теолози,оџи,професоре,магистри и слично.

Мора да се стави крај за да не бидеме претпознатливи како верници само за време на муслиманскиот месец на пост, многу млади треба месецот Рамазан да го чувствуваат цела година, неможеме повеќе да се чувствуваме задушени од религиозните ограничувања наметнати од било која страна, Ромите има да бидат претпознатливи и во верското образование, укажуваат Алхијан о Шефкет.

Воедно испратија голема благодарност до Рома Пресс за покажаниот интерес и афирмација, воедно се заблагодарија за досегашната поддршка на Ромските верски службеници имамот м-р Али Берат, Хоџа Елвир како и професорот Емрах Хазири.

Следи Видео..

Hazri kerga: Roma Press