Roma Press-Avdive pherela 6 berś

958

Avdive tumaro Roma Press pherela 6-to bers buti!

Vakerena i sukar buti hramonenala e mangle ko peskere profesie, sostar o Roma Press tano kotor taro tumaro mangipe ani amari buti, dendi ko entizijazam save tumare ikeripnaja amen avdive resargem ko 6-to bers.

Sov bersa barabar tumencar, bari buti ko profesionalno plani ko medisko buthi kjeripe,ko pharipe hem ko sukar kana avdive arakajamen bare finansijake problemencar, pritisokoja taro sa e riga, amen achovaja duz tumende,piko duz ko piko.

Oven saste savore save denamen vas, thaj so sakana sijen duz amende, bash odova amen vakeraja tumenge baro OVENSASTE.

Велат успешните приказни ги пишуваат влубениците во своите професии,а бидејки Рома Пресс веке е дел од таквите влубеници со нашиот ентузијазам и со вашата поддршка опстојуваме 6-години.
Шест година заедно со вас,интезивна работа во медиумскиот простор па дури и тогаш кога се соочуваме со различни финансиски проблеми, разно разни притисоци,ние сепак заедничко цврсто стоиме со вас рамо до рамо.

Она што до денес не оплеменува е задоволството како и насмевката на сите вас кои не следат читаат преку www.romapress.mk, fb.profil,page, youtub. За нас е најважна вашата поддршка како единствен ваш медиум,објективен,непристрасен, тачен,транспарентен во прикажувањата на сеопфатните случувања од секојдневието на нашето општество,со посебен акцент за нас Ромите од Македонија,Регион,Европа па и пошироко.

Тие се причините за кого ние постоиме, големо БЛАГОДАРИМЕ што секогаш ја имавме вашата несебичната поддршка.

Hazri kerga: Roma Press