Dujto faza tar gradinka ani Komuna Šuto Orizari..

822

Laćharalepes i dujto faza tar ćhavorikani grarinka ani Komuna Šuto Orizari. Bajrarelapes o than tar valanipe e tikore ćjavorenge i gradinka valanibnaja so pobuter  tikore ćhave te oven ano anglal edukacijako procesi. O dujto kotor ka ovel jekhajek śuzo sar o jekto kotor telal trendija tar maj modernikano standardi. O Śerutno Komunako Kurto Duduś sikavga poro oven saste đji o partneri UNDP thaj o Thagaripe (kralstvo) tar Norveškaki ambasada baś o baro dejbe dumo.

Се гради втората фаза од детската градинка во Шуто Оризари. Ги зголемува згрижувачките капацитети за да се  овозможи што повеќе деца да бидат дел од предучилишното образование. Следејќи ги трендовите на претходно изградениот прв дел од градинката, и вториот дел се гради по најмодерни и најбезбедни стандарди. Затоа што децата тоа го залужуваат.

Благодарност до партнерот на Општината Шуто Оризари УНДП и Кралството на Норвешка за целокупната финансиска и човечка поддршка во овој проект, укажува пррку својот фб.профил Градоначалникот на Општината Шуто Оризари Курто Дудуш.

Roma Press- lendo fb.profil Kurto D.