Europako parlamenti ikerga i rezolucija bašh lejbe than e Roma ko maribe mujal -Anticiganizmo

846

Алијансата против антигипсимизмот го поддржа усвојувањето на Резолуцијата на Европскиот парламент на 12-ти февруари, во која ЕУ и нејзините членки повикуваат на усвојување на планови за вклучување на Ромите по 2020 година, како и за интензивирање на борбата против анти-Циганите – специјална форма на расизам за Ромите. Оваа резолуција е чекор напред во признавањето на антинационализмот како коренот на социјалната исклученост на Ромите. Сега треба Европската комисија и земјите-членки на ЕУ да ја преземат оваа заложба при развивањето на идните планови за вклучување на Ромите кои треба да се имплементираат од 2020 година, вели Габриела Храбанова, директорка на Европската мрежа на ромски организации.

Alijansa mujal  anticiganizmo ikerga  o aniba thrai Rezolucija e Evropake parlamentaresko  so nakla ko 12 akava čhon, savaja  o EU thaj lakere đjene  akarge ko ikeripe o plano  lejbaja than e Romengo pali 2020 berš, sar intenziviripe ko maribe mujal  o anti-Ciganizmo-ki specijalnikani  forma  taro rasizmo  upral e Roma.

Akaja rezolucija thano piro po anglal tharo anticiganizmo sar ko horipe taro socijlanikano na lejbe than  e Romengoro.

Akana valani e Europaki komisija thaj o Raštre đjene  taro EU te len than  akale buvlaripnaja  ko avutne neve planoja  te  čiven e Romen  ko lengere aktivitetija save valani te oven implementirime taro 2020 berš, vakerela  i Gabriela  Hrabanova-Direktori  tare Europaki  mreža Romane organizacijengi.

Rezolucija akharela ko but čhane lačharipe o pervazija taro EU bašh e Roma pali 2020 berš, othe isi baro fokusi  o maribe mujal  o ciganizmo thaj činavipe upral olende i diskriminacija, dočhivibnaja e Romen ko dizajniribe, legaribe, dikhlaripe thaj ko agor dejbe paluno lafi ola korkoro upral o strategie, odoleja salde ka anelpes o hem Nijamalikano  soluciribe kana si ko pučhipe  e maškarsektorikane diskriminacie, te lačharen paluni politika ko legaripe pošukar šartija e tikore čavorenge, sikavibnaja o čačhimos thaj odoleja te čivelpes agor.

Pobuter ko lendo: www.portal-udar.net