O ministeri frdingja i akharin te del finansie bašo Sinti, Travelsia thaj Romane čhavenge..

1189

Министерот за правата на децата признава дека младите се соочуваат со предизвици како што се малтретирање, но вели дека сепак тој е процес кој многу ќе трае. Одделот за работата на министер за образование го отфрли повикот дека издвоил пари, посебно за да им помогне на децата од Синти, Ромите и како и Ромипатници  во училиштата каде тие престојуваат. Надим Захави им рече на Комитетот за жени и еднаквости на заедницата дека нивните потреби се подобриле преку премијата на учениците.

Ministeri bašo nijami  e čhavenge vakerela kaj o terne arakhenape ko  problemoja sar so si zor upral olende, numa vakerel kaj asavko procesi anlaribaske ka ovel lungone vakteja.

Ofiso taro ministeri baši edukacia frdingja i akharin te den pe love te del pes sar arka  e čhavenge tari Sinti, Roma thaj Travelse grupe ko škole.

Nadim Zahavi vakergja e Komiteteske bašo džuvlja thaj jekhutnipa e jekhinenge kaj olengere zaruripa ka lačharel pe prekal dende stipendioe e čhavenge.

Ov sikavel sine dokumentia taro o rodlaripa taro o komisie so keren buti khi diskriminacia so arakhenape o jekhina sar so si e Roma thaj o Travelsia.

“Me ni gindinav kaj amen bešaja akate em vakeraja kaj siem ko učo nivelo maškar amende thaj kaj i buti si finiširimi”-agorkerdi
O deputato Sara Šampion sikavgja fuhal aso o škole našti te keren piro finansiriba e čhavenge taro akala minjoritetia sar so si o SRT

Drabaren pobuter ko lendo linko  www.tes.com