Paramis baši zorali Melani savi kamla te studirinel ko Split

1412

“Денес е денот кога повторно се родив, кога ми беше дадена уште една можност за живот благодарение на мојот спасител, мојот најмилиот и единствениот брат. Ние сме многу застарени и имаат посебни врски, на пример, кога морав да играм на Боби Сапа, а тој беше Мајк Тајсон или кога морав да бидам на целната, додека тој ги застрела казните, и се сеќавам кога мојот преден заб се скрши  и на мајками укажав дека паднав. Знаете дека “тој е мојата крв”, но сега по трансплантацијата на матичните клетки на крвта, тоа е навистина мојата крв и дел од мене до крајот на мојот живот. Среќен сум што го имам мојот постар брат, бидејќи животот на нас е нешто што не може да се опише со зборови “, 23-годишната Меланија Мешиќ го прослави својот нов роденден и оваа порака беше  испратена до постариот брат Самир.

Avdive tano o dive kana palem bijandilum, kana dengapes mange dujto fori đivdipe ko baro ov sasto e manušeske savo dengaman akava šajdipe, miro maj manglo thaj baro heroi moro phral. Amen sijem but purane ikerkeripnaja, thaj isi amen posebnikane ikerina, primeri jek kana kelaja sas amenge potikore mere praleja  Bobi Sapa, ov sas o Majk Tyson, ja palem me ka ovev o celijo a  vov o manuš savo valani te pajrarel ko celijo, thaj ikerkerava ki miri godi kana ov pagla mo angluno dand a me valangum te hovav mire daja so korkkro pelum.

Numa akana đjanena kaj vov si moro rat , pali transplantacija  taro matikane kletke ko rat, ov čačibnaske tano moro rat  thaj tano kotor mandare  đji ko agor mere đivdipnaske. Bahtali sijum  baši moro phral, akala si laforo ileskere vakerga i Melanija Mešik ko piro ikerkeripe  23 beršengoro bijando dive, aso akaja sas laki akharin đji ko poro phral.

O papau tari Melanija, Alija tano fundavno ikermalo tari Romani asocijacija , thaj voj panda leste dikela te siklol, thaj mangela i ponodorig te ovel kotor tari akaja  asocijacija, thaj agaar buvlarga vi piro đjandipe upral ki ekonomija.

Na kamela but te iranel piri godi ko sa adava so nakla ko đjivdipe,thaj ki bi bah kana valanga te resarel čji ko hospitali ko dive kana tajsa valanga  te ovela edukacijako ispiti, numa kamla te bičalel mesažo đji savorende vakeripnaja kana delapes tumenge šajdipa ko dujto đjivdipe ikerkeren ole ko šukar thaj pozitiviteti tumenge thaj tumaro narodoske.

Lendo linko pobuter akate: slobodnadalmacija.hr