Šilegov na dikela valanipe te čhivelpes diklaribaski trafika baši šukar havaj ko Šuto Orizari odova kerelale tari komuna Butel

1188

Во градот Скопје  имаше седница за советнички прашања на кои одговараше градоначалникот Петре Шилегов.Запрашан за проблемот со атмосферската канализација во општина Шуто Оризари, каде по секој дожд се собира огромно количество на вода, Шилегов одговара дека е свесен за проблемот, но причина за тоа била ниската канализација.Овој дел од Шуто Оризари, за жал, ниту е опфатен со тој проект ниту може да биде саниран на тој начин бидејќи е сериозно денивелиран во смисол на височината каде што постои канализацијата. Што и да ставите како такво, ќе се враќа, бидејќи е многу ниска канализацијата. Многу е низок тој дел каде што живеат луѓето, истакна Шилегов.Понатаму, Шилегов беше прашан зошто во Шуто Оризари нема мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот. Тој одговори дека станицата од Бутел, мери и до Шутка.Мерните станици имаат радиус на дофат од 5 километри. Тоа значи дека станица поставена во општина Центар, може да мери податоци на ивица на граница во Ѓорче Петров. Во Бутел беше поставена мобилна мерна станица и таа може да ги прими податоците. Суштински, вие треба да знаете дека тоа не е во надлежност на градот Скопје, туку на Министерството за животна средина. Не дека јас не сакам, туку ние не можеме да направиме нешто што е во делокруг на други институции. Покриеност имаме и во општина Шуто Оризари, рече Шилегов.

Советникот Ерџан Селими побара детално да одговори градоначалникот за решавање на проблемите.Јас веќе зборував, детално елаборирав што се случуваше со атмосферската канализација на „Индира Ганди“. Дел од вината е на градот, не од оваа администрација, дал погрешна техничка спецификација. Тоа е констатирано, извршена е санација на канализационата мрежа. Готов е проектот за цела улица „Индира Ганди“ и таа треба да се реализира кога ќе започне градежната сезона. Тој дел е проблем затоа што е дупка.

Ki dis Skopje  erati sas konsileskere pučibna  baši kaste  dengapes palune lafija  taro Šerutno e dizjake Petre Šilegov.Kana sas pučlo  baši e problemija save  reesarena taro bare pajna thaj kanalizacija , šilegov vakerga  gndimalo tano baši akale problemija, numa adava kerela amenge problemi soske nane hor i kanalizacionakiir mreža.

Akava kotor  tari komuna Šuto Orizari fuhalibaske nane astardo taro proektija  thaj našti te ovel sanirimo  soske si denivilirimo  ko učipe  save taneste tani čivdi kanalizacija, thaj odoleske so i te kerelpes o pani pal pale iranelapes palal, soske nane ko hor došivdi i kanalizacija tanende kote so đivdinena e manuša.

Pučlo sas soske ki komuna Šuto Orizari nane šivdi meribaskkri trafika  baši voyduh, ov vakerga i trafika taro Buterl astarela thaj i komuna Šuto Orizari.

Ko pučhipe jekhaje tare konsileskkro đjeno Erdjan Selimi, sar gndinela sa akala problemija so si astarde  e komunaja Šuto Orizari te arakel olenge solucija o Šilegov vakerga:

Thamiribaskere trafike isilen radius  taro 5.km, odoleja ko primeri e meribaskkri trafika so si čivdi ko centar  šhaj te dikhel  đji e honaja Gorče Petrov, thaj amen akate našti khanči te kera soske tumen đjanena  so e asavke trafike dočivenalen avera ministeriumija save nane telal amende.

Me kerava lafi detalnikane thaj ake elaboririnava  so kerelapes lafi baši i kanaliyacija prekal o drom Indira Gandi, jek kotor  tani i doš tari i Dis, numa na tari akaja nevi administracija, kotor tani tari  tehnikani specifikacija . hayri tano o sasto proekti baši sasto drom Indira Gandi  thaj valani ko sigo vakti baši leskkri realiyacija, thaj ka tavdel akana ki seyona bukakkri, adava kotor tano problem soske tano dupka , iranga o Šilegov ko pučhipe taro Erđan Selimi.