Oficijalno tumare dokumentija baši tumare khera šaj lena len ki komuna Šuto Orizari

1121

 

Oficijalno Opština Šuto Orizari raspolaga so možnost za E-kat šalter,site gragjani od našata Opština od denes možat da dobijat imoten list vo prostoriite na Opštinskata zgrada

 

I Komuna Šuto Orizari thaj lakoro Šerutno Kurto Duduš-kuco,te šaj te iklol ko anglunipe pe dzijaneskje tari Šutka,taro avdive kerela buti o E-KAT šalter,imotno listija baš tumare khera

 

Po buter ko avutno linko