Советниците од градот Скопје и црвен крст ги посетија опожарените семејства.-Video

370

Советниците од градот Скопје и црвен крст ги посетија опожарените семејства од Шуто Оризари, при што ги известија семејствата за одлуката на Град Скопје која на 49-та седница одлучија да доделат по 100.000,00 ден за целосно опожарените семејства и по 50.000,00ден за делумно опожарените семејства. Во рамки на посетата, од страна на цевениот крст исто така беа поделени пакети со хигиенски средтсва и храна за семејствата.

Меѓу другото, со своја изјава за нашиот медиум даде Советнико Ерџан Селими, кој го изрази своето задоволство и благодарност до градската администрација, која наиде на разбирање за опожарените семејства за доделувањето на еднократна парична помош.

Sovetnikija tari dis skopje thaj o crven krst avdive ale ki vizita ko thare khera ani Komuna Šuto Orizari kote so havljarge e familijenge bashi andi odluka tari Dis Skopje savi  ikersalili i 49-to bešin thaj ani adaja bešin angapes palino pafi te delpes olenge lovengo dumo. Angapes odluka te del pes po 100.000,00 den basho o khera kola so sakosa sine thare ko jagalo bibahtalipa thaj 50.000,00 den bashi o jerija taro o khera kola nakhle polokheste astarde taro jagalo bibahtalipa.

Dikhen Video

Hazri kerga:Nedzmedin A.-Erdzan M. Romapress