16- Мај Одбележувањето на денот на ромскиот отпор

278

Одбележувањето на денот на ромскиот отпор во организација на ромските евро пратеници Ромео Франз и Петер Полак, била организирана мала дебата во која учествувале неколку ромски преставници претежно од коалицијата за Правата на косовските Роми.

Бурхан Османи дел од коалицијата во своео излагање направи мала ретроспектива на времето пре и по косовскиот конфликт кае илјадници ромски семејства бие принудени да ги напуштат своите домови, од која како што вели Османи по конфликтот многу Роми биле киднапирани и многу од нив биле присилно истерани од своите домови, од кои некој и биле запалени во присуство на Меѓународните воени сили.

Преставникот од САД Бери Фишер кој е преставник на заштита на правата на Ромите пред се на нерешените косовски војни прашања , својот говор го започна со протест:
„Денес е ден на протест така и јас ке го започнам својот говор со протест„
Фишер негодуваше што Парламентот нема интерес за Ромите, тој вели дека Ромите ги ставија во ова мала просторија да разговарат помеѓу себе за битни работи кои ти ги знат но сакат да ги пренесат на Парламентарците.

Според Фишер ова не е знак за воља кога се во прашање Ромите и помошта која им треба и на таков начин не може да се направи прогрес на Ромите.
Фишер исто така изјави задоволство што повеќето овде Роми го зборат англискиот јазик , но како што вели Фишер,  ова место е место каде што Ромите треба да зборат на ромски јазик.
„ Кога Ромите слушат друг кој  зборуват на свој јазик зошто останатите не би требале да ги слушат Ромите кога зборат на нивен јазик?
Бери Фишер потоа се осврна на проблемите на косовските Роми кои косовските влади сите овие 20 години ги игнорираа,

Тој побара од косовскиет власти да имат разбирање и во време кога тие барата дипломатски статус во семејството на нациите и во ЕУ да ги прифатат разговорите кои ова коалиција присакува да ја има со нив, и на крајот да се решат многуте проблеми и на ромската косовска дијаспора како и на состојбата на Ромите во Косово .

Имер Кајтази член коалицијата исто така бил незадоволен од неприсуството на одредени високи личности на европскиот Парламент.
Кајтази се осврна на проблемите на укранските Роми бегалци, и нееднаквиот третман од срана на многуте држави оа и волонтери кон ова заедница, која од исти причини како и украинците ја напуштија Украина.
Имер Кајтази на крајот кажа дека силно верува дека зедно со не Ромите можеме да дојдеме до вистински ромски прогрес во сите полиња,

Кенан Емини од Ромскиот центар во Германија спомна за вековните болки на ромската заедница во Европа па и во Косово, кои сеуште трпат дискриминација и насилтво.

Тешка е и состојбата на Ромите баратели на азил, кои често се предмет на присилна депортација па дури во земјите каде се зане дека ке имат репрекусии како што е Косово.
Кенан посоци дека германската влада депортира и лица кои се родени во Германија, и дека ваквиот начин треба да престане.

Roma Press – dendo tar EUromapress