Amdi Bajram khedela hramotne(potpisija) bašh ikerin ko Prezidentska Alusaribe

971

Amdi Bajram khedela hramouten(potpisija) bashi phiri kandidatura  prezidenti ki Republika Severna Makedonija. O Deputati Amdi Bajram ki inicijativa taro gruppa alusaribaske đjene ki Republika Severna Makedonija dengje rodipna ki državno alusaribaski komisija bashi khedibe taro10.000 hramutne(potpisija) ki sasti Makedonija saveja ka lel than ki rota taro Prezidenstka Alusariba save valani te ikergoven ko 21 april 2019.

Bašh o khedipne hramotne (potpisija)  khedenalen o dizutne ko Athareskere(podracna)edinice thari Raštrakiri Alusaribaskiri  Komisija- DIK, thaj ko thana kote so dzivdinena majpašipe e đihanenge djivdipnaja, numa valanutno si te ovel than taro DIK.

Sar so havljarela o Amdi Bajram akava si šajdipe, soske jek fori ovela  ki Historija ki Makedonija thaj pobuvleste te ovel kandidati ROM bašhi Prezidenti ki Makedonija, odoleske o vekripe taro Amdi thano sakova Rom te del ole piri ikerin  te iklol  te šhaj polokhe te khedenpe 10.000 hramutne (potpisija).

Hazri kerga:Roma Press