AVAJA – Ano tereni thaj paše e Romensar ano dizja ki Makedonija..Video

246

Суштествено во односот со нашата заедница и младина е информацијата и комуникацијата. Единствено нешто на што може да се потпреме се нашите млади кои може да придонесат за развојот на ромската заедница.Ние сме должни да го градиме тој однос и да ја продлабочиме таа комуникација и со меѓусебна подршка да продолжиме понатаму.

Аваја на терен во комуникација со ромската младина за и околу подршката која што им е потребна и придонесот кој што го очекува ромската заедница од овие млади надежни Роми.

Dikhen o teluno linko thar video kerdo ko rodipe tar AVAJA .. dikhen

Hazri kerga: Neđmedin A. Erđan M.- Roma Press