Dujto dive thar aktiviteti jekh berš Roma Press -dikhen Video

1227

Avdive o TImi kotar o Roma Press kerge aktiviteti kho centrumi e komunake Šuto Orizari thaj ulavge e brošure thar amaro jekhe beršesko buthi kjeribe.

Numa pal nišankeribe o jekh berš buti, rrsla e divensar thar o maj baro muslimanengo biđjuko o čhon Ramazan, thaj bašhi odova o Roma Press e dizutnenge kotar o Šuto Orizari ulavge Imsakija ko anav thar Roma Press.

O avdisutno aktiviteti ulavgrpes ko ploštafi e komunake Šuto Orizari, telal o aktivistija kotar i birađjakiri organizacija Kham Sijan-Skopje.

ko teluno linko dikhen o video ..

Hazri kerga: Erđan M.-Roma Press.