E Dizutne ko protest mujal(protiv) o izvrśitelija ..

259

Partija PCER- Samka Ibraimovski ko barabar organiziriphe panda nekobor Biradjakere organizacijencar tari Makedonija, ano eratutno dive ikhergapes o havlardo protesti anglal o Ministeriumi bash hakaja(pravda).

Sar so vakerge anglal ko medije, o protest kerlapes te shaj te čhivelpes agor bash izvrsitelija,save zorjaja lena taro dizutne purane borćija,kaske angapes kanoni ko Sobranie te na pukinenpes.

E Dizutne protestantoja vakerna, amen akate aljam te shaj te ćhinavelpes agor ko rodipe upral amende love bash purane borćija, pal kaste angapes kanoni thaj o izvrśitelija trubuj te ikherenpes ko adava.

Pobuvle vakerdo! O Khedipe(Sobranie)ano 18.07.2023 bersh ikherga beshipe thaj anga duj kanonija ko iranipe, kanoni(zakon)taro djeno 1,savo kerlapes lafi e djeneja 18 phanle tar napukinibe borćiskiri kamata thaj aver, aso o dujto phanle bash obligaciono pomaskaripe.

Партијата ПЦЕР здружени со неколку Здруженија и КСОМ вчера организираа протест пред Министерство за правда каде се надеваат дека на овој начин ќе им застанат на пат на извршителите кои досега одбиваа да ги стопираат постапките, со тоа што според организаторите практично не ги почитуваат измените во Законот за облигациони односи кои се однесуваат на застарување на долговите.

Инаку како што укажаа граѓаните дека протестираа пред Министерството за правда против извршителите, бидејки одбиваат да го спроведуваат законот во однос на застарените долгови.

Од Министерство за правда на насобраните граѓани ѓи упатија пред Собранието на Република Северна Македонија.

Како потсетување!Законодавниот дом на оддржаната седница на РСМ на ден 18.07 2023 година донесе 2 законски решенија: Измени во Законот за извршување со 1 член кој се однесува на членот 18 а во делот на висината на неисплатената камата, и измени во Законот за облигациони односи со 3 члена. Законите беа објавено во Сл весник 154/2023 од 20 јули.

Токму поради донесениот закон граѓаните бараат извршителите согласно Законот за извршување да постапуваат, а не по сопствена желба.