Imer K.-Pretsedateli taro REU -JEKHIPE na mangela te muchisarel o Romane medie SOSKE?

475

Pindjardo e dikutnenge taro Roma Press bash o aktivno dejbe informiripe phanle e rasistikane izjavaja taro Koneer Rus,vov ponizinga sa e Romen ano Sumnal thaj bash odova оleskоro vakeripe trubuja majhari te ovele adelatesko(sudsko) agoriphe.
Numa,tumenge pindjardo bash akaja cipota o presidenti taro REU -JEKHIPE Imer Kajtazi, havlarimosa ka dikelpes e Konnereja thaj olestar te roden javno irasinluko (izvinuvane).
Numa te na achocelpes salde ko adava,te thavdel mujal oleste tuzba,numa bibaheske na agorkerga agaar,i tuzba o trampingapes bash politicko dil ili dogovor.

Detalija na vakeraja,sebepeja so o vakti taro 30 dive ka nakhel aso palo adava trubuj o stavi taro Kajtazi te ovel poputerdo.
PalaI o dikhibe o Kajtazi e Konereja amen kergem oleja kontakti thaj rodingem javno te vakerel sar nakhla o dikhipe, vov kategoricno vakerga NA te ovel misafiri ko Roma Pres.

Kana resargem ano info so na tromal khoni te kherel lafi taro akava dikhipe,tadani amende sar medium putergapes panda pobaro interes te dika pe so garavelapes,savo akava famoznikano dogovor so na tromana te djanen o Roma,kergem live thaj dissave detalija vakergemolen taro akava khedipe numa palpalem ani phanli forma.

Pallo pandj divesa o Imer Kajtazi resarela ko trubuipe(potreba)te iklol ko live thaj te vakerel tikore detalija taro dikhipe e Konnereja.
Panda pobut te ovel o stavi e Imereskoro tragikomedicno thaj hari omalovazibnaja e Romane medijen vakerindor “Na mangava te muchisaram e Romane medijen thaj misliv dovolno dikhlo tano o live”, bi te djanel bash oleskkri buti tani javno thaj vov trubuj majbut te ovel transparentno prekal o Romane medie,sostar o REU- JEKHIPE tani Romani organizacija.

Dikhen o odgovor pali amaro komentari..

0F7E845C-3497-44F8-BBA5-006AD4258257
Уште еднаш се потврдува фактот дека на јавните личности им смета кога треба да се соочат со Ромските медиуми, не треба да се елиминираат фактите кои различно се поставуваат и несекогаш треба да бидат прашањата под нивната воља и желба.

Имер Кајтази познат активист и претседател на Здружението РЕУ,,Јекхипе”од Белгија, на својот FB.LIVE презентираше информации поврзано со веќе познатиот случај во Белгија ,,Конер Рус” за кого веќе јавноста е запознаена со неговата расистичка изјава против целата Ромска заедница,а за истата изјава г-дин Кајтази побара од Коннер јавно да се извини.

Но,потоа се потврди фактот дека Имер Кајтази ја искористи оваа можност,со тоа што во практична форма извинувањето го замени со политички дил(договор).
Впрочем,поради ова причина Кајтази побара целиот разговор да биде задскриен од јавноста и не требаше никој да проговори за тајната средба,а за која истата беше јавно најавувана.

Рома Пресс во истиот ден од Имер Кајтази побара негово гостување поврзано со случајот Конер,но, ние категорично бевме одбиени.
Инаку,г-дин Кајтази по петт работни дена се присети дека јавноста треба да биде запознаена за средбата и за истата се произнесе преку својот фб.профил(без конкретни детали)повторно НЕ преку Ромски медиум.

Ние,преку коментар побаравме објаснување од Кајтази да се произнесе? Што е причината што за истиот случај не сакаше да говори(гостува) на ромски медиум туку спротивно,тој својот став во многу затворена форма се произесе преку својот приватен профил”Не сакам да ѓи преоптоварувам ромските медиуми и мислам дека доволно се гледа моето живо вкчучување преку мојот фб.прпфил”.

Потсетуваме: Претседател на здружение или некоја друга јавна позиција(функција) е јавна и пред се истата треба да биде одговорна и транспарентна.
Соработката со медиумите,невладиниот сектор или политичко движење е нераскинливо ткиво особено на политички план.

Hazri kerga:Sevgul A.-Roma Press