Jashe S.- Isi protokol so šaj nakhela tar i hona(granica) e Turkijaki a so naśti-dikhen video..

1259

Avdive i Radji thaj nekobor institucie ko buthi kheripe e Khorane Ambasadaja sine olen dikhipe ko anibe phanlo lafi sar trubuj te kerelpes distibucija e donacijake khedimi tar i them Makedonija ki mangin te bichalelpes dji ko Khoranipe.

Ano akava timi sar djeno tar i Makedonijaki Radji lela than o themako konsilesko djeno (drzavno sovetniko)Jashe Sefer. I avgo izjava denga ola bash o Roma Press, sebepeja te na iklol na haloviphe hem zloupotreba tar khedimi donacija,sostar isi protokol so shaj iklovela tar i hona(granica)a so nasti.

Odoleske o mesazo tano ma te sigarelpes, savore te ikeramen prekal dende protokolija soj vakerde ko video dikhen..

Владата,соодветните јавни институции, општините,Црвен крст,стопанските комори, невладините организации и граѓаните искажаа максимална мобилизација со цел на пренесување на материјалната помош од Северна Македонија до регионите на Туркије погодени од земјотресите.

Денес во организација на Амбасадата на Република Туркије во Скопје се одржа координативна седница на тема пренесување на материјалната помош до Туркије со учество на долунаведените институции на Северна Македонија:-Генерален секретаријат на Влада,Министерство за надворешни работи,Министерство за здравство,
Царинска управа,Претседател на ЗЕЛС,
Центар за управување со кризи,Црвен крст и
Претседател на МАТТО

Црвен крст на Македонија и Заедницата на единици на локална самоуправа се надлежни и во координација за собирање на потребната помош наведена во списокот во прилог, собрана од лица и институции, и пренос на истата до Туркије. Лицата и институциите кои сакаат да пратат материјална помош наведена во списокот во прилог, треба да ги контактираат долунаведените контакт броеви. Помошта собрана од страна на Црвен крст ќе биде доставена до турската Црвена полумесечина.

Hazri kerga: Fuat A. Roma Press