,,Čhinavibe i diskriminacija upral Romane čhavore” angluno lafi lelja than o Premieri Zoran Zaev

1197

Втор ден од завршната конференција од проектот насловен„Спречување на дискриминација кон ромските деца“Без разлики“ Хотел „Холидеј ин”, Скопје. Денес  на конференцијата на присутните со свои воведни обракања се обратија:

Г-н  Зоран Заев, претседател на Владата на Република Северна Македонија

Г-н  Самуел Жбогар,  амбасадор на ЕУ

Г-н  Иџет Мемети, Народен правобранител

Г-н  Амди Бајрам, пратеник

Г-н  Самка Ибраимовски, пратеник

Г-н  Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи

Г-н  Ашмет Елезовски, извршен директор  на Национален  ромски центар –Куманово, а како модератор Г-га Васка Бајрамовска Мустафа.

Сите присутни  говореа како да се најде механизам за спречување на дискриминацијата кон Ромските деца, Зоран Заев говореше за сите алтернативни мерки и закони кои се во тек за спроведување и тоа, како да се подобри животот на граганите во Република  Северна Македонија, со потенцирање дека токму Ромската заедница е најмногу опфатена од овој сегмент, впрочем и актуелната власт се залага за подобрување на состојбата на Ромите како и Едно општество за сите. Исто така се залагаме  со инситуциите на системот, Во државата да нема повеке непријавени односно нерегистрирани деца во матично, да нема дискриминација по пол, раса или етничка основа. Се обратија и претставници  на државни институции, исто така се презентираа  наодите  од извештајот ,, Дискриминација на децата роми,, мегународна  и домашна регулатива, национали политики како и институциона посветеност, презентирање на  целиот извештај од теренското работење беше презентиран од Г-н Реџепaли Чупи.

Проектот е реализиран од страна на Национален Ромски центар(НРЦ) со поддршка од Фондот на Европската Унија и други подржувачи на проектот насловен,,Спречување на дискриминација кон ромските деца”.

Agorkerdi konferencija anavkerdi ,,Bi jekhajekhipe“ mangipaja te činavelpes i diskriminacija upral Romane čhave, avdive ikergapes o dujtono dive tari sasti konferencija  ko Holidein.

Ko avdisutno dujtono dive tari konferencija lele than u;e prestavnikoja tare politikaki umal, presdienti e ra]jako Zoran Zaev, Samuel  Žbogar ambasadori tare Evropaki Unija, Iđet Memeti Đihaneskoro arakavutno, Amdi Bajram Bičaldo, Samka Ibraimovski Bičaldo, Ašmet Eleyovski direktori ko NRC,  moderator baši I jekto sesija taro misafirija save lele te keren lafi anglal o akharde, legardo sas telo o vas e rajnake Vaska B.Mustafa.

Ki konferencija sas kheribe lafi pal sa e umala save so resarena upral o čhave thaj sa e podatokoja sas prezentirime anglal e dikle, Aktivitetija sas pandune proekteskere ikeribnaja telal realizacija tari Birađjakiri organizacija,,NRC“ ikerde arkaja taro fondi Europakere Unijako thaj sasalen avera ikerimale pal akaja idea  te resarelpes đji ko čhale informacija taro thaneskoro buti kheripe.

O proekti tano ikerdo finansijake arkaja taro Fondi Eurapake Unijako thaj avera save denge arka baš realizacija e saste  proektesko.

Hazri kerga: Roma Press