E Love save sine harđjime thar potikne Romane NVO ko vakti thar 2011 đji 2016 berš..

975

Во овој пети дел ги објавувам доделените грантови и проекти на НВО во висина од

22.797,72 УСД

-Македонски центар за меѓународна соработка МЦМС

-Здружение за неформално образование на Ромите “Ромска сола” – Прилеп

-Основните училишта од Штип “Гоце Делчев”, “Димитар Влахов”, “Ванчо Прке” и„Тошо Арсов

-Ромски центар “Мајчин дом” и НВО “Ромски напредок”

-Неформални претставници на заедницата од населбата Едиство – Крива Паланка

-Форум на невладини организации – мрежа на невладини организации од Битола

-Општина Ранковце

-Општина Пробиштип

-НВО Амбрела

-Здружение / институција: Ромски ресурсен центар – РКЦ

-Здружение / институција: АНЕР “Ромска солза” – Прилеп

-Романо Ило Скопје

-Ромски образовен центар РЕК Амбрела – Скопје

во партнерство со Екократер – Кратово

-Унија за образование

-Здружение на Деловниот

информативен центар на Ромите во Македонија

Во периодот од 2011 до 2016 година инкасирале од фондовите наменети за Ромите вкупно 369.144 УСД.

Македонски центар за меѓународна соработка МЦМС

„ПРОГРАМА НА ФОРУМ ЗАЕДНИЦА ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ„

Буџет 240.000 УСД

Здружение за неформално образование на Ромите “Ромска сола” – Прилеп

„ПРОМОЦИЈА И ПОДГОТВУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА НА ДВАДНИ РАБОТНИЦИ ОДНОСНО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ“

Буџет 3841 УСД

Основните училишта од Штип “Гоце Делчев”, “Димитар Влахов”, “Ванчо Прке” и„Тошо Арсов„

„ОБРАЗОВАНИЕТО Е КЛУЧ НА ПОДОБРА ИДНИНА ЗА РОМСКИТЕ СТУДЕНТИ И РОДИТЕЛИТЕ„

Буџет 3702 УСД

Ромски центар “Мајчин дом” и НВО “Ромски напредок”

„ЗА ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА РОМИТЕ ВО ВИНИЦА“

Буџет 3254 УСД

Неформални претставници на заедницата од населбата Едиство – Крива Паланка

„ЗГОЛЕМУВАЊЕ Н СВЕСТА КАЈ РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА ВО КРИВА ПАЛАНКА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА МАЛОЛЕТНИТЕ БРАКОВИ„

Буџет 3942 УСД

Форум на невладини организации – мрежа на невладини организации од Битола

„ПОДОБРУВАЊЕ НА НИВОТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МЕЃУ РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕКУ ПРЕВЕНТИВНИ И ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ„

Буџет 3943 УСД

Општина Ранковце

„ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЈА И КВАЛИФИКАЦИЈА НА 7 ЛИЦА РОМИ ОД ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ДО КРАЈОТ НА 2012 ГОДИНА„

Буџет 3132 УСД

Општина Пробиштип

«СИТЕ ПРОБЛЕМИ СЕ РЕШЕНИЈА – РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА РОМСКОТО ЗАЕДНИЦА ВО ПРОБИШТИРАЊЕ“

Буџет 2086 УСД

НВО Амбрела

„Ромски деца со посебни потреби„

Буџет 3547 УСД

Здружение / институција: Ромски ресурсен центар – РКЦ

„ОГРАНИЧУВАНИ МОЖНОСТИ, ИЗБОР ИЛИ ИМПОЗИЦИЈА„

Буџет 4868 УСД

Здружение / институција: АНЕР “Ромска солза” – Прилеп

„РОМА ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРА ДЕЛ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„

Буџет 4900 УСД

Романо Ило Скопје

„Рома Фест 2013„

Буџет 3045 УСД

Ромски образовен центар РЕК Амбрела – Скопје

во партнерство со Екократер – Кратово

„ДЕВОЈКИ , ЛЕТЕН КАМП НАШИОТ СВЕТ“

Буџет 26.194,87 УСД

Унија за образование

„ЗАЈАКНУВАЊЕ И ОДРЖЛИВОСТ НА УНИВЕРЗАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ„

Буџет 39 990

Здружение на Деловниот

информативен центар на Ромите во Македонија

„РОМИ ЗЕЛЕНА ПРЕТПРИЕМНИШТВО„

Буџет 22.797,72 УСД.

Сите податоци се превземени од https://sites.google.com/view/news-roma-press/

Мухаџер Сулејман (Соломон) Колумнист.