Maj šukar thaj maj nevutni forma thar Tahi ikeribe anavkerdi Simple Tahi

1000

Користењето на услугата SimpleTaxi е навистина едноставно. Нарачајте возач и ние ќе дојдеме до вас во договореното време и локација. Можете да ги предадете вашите клучеви на автомобилот кон возачот на тој или таа и ќе ве одведат безбедно до саканата дестинација. По пристигнувањето, возачот ќе биде подигнат од неговиот или нејзиниот колега од SimpleTaxi и тие ќе продолжат на следниот повик.

Kerelapes diso nevo khI Makedonija thaj odova tavdipnaja thar o laščim purabale kotorendar ikeripnaja ko vastalipe TAHI ikerin thar SIMPLE TAHI.

Ko aver fori tavdela o nevipa thar jek penđardi  grupacija QUANTUM thaj Bisnismeni thar učhi kategorija savo buvlarela piri buti thaj biznis ki sasti lumja o rajo Ferki Demirovski, duj dive Kergapes  fokus grupa aso i chibani stopanska komora obuka thaj prezentiribe o nevo čhane thar SIMPLE TAHI, Save bešibnaste lele than pobuter thar 10 majbare taxi kompaniije.

 

O celjo e saste čipotake thane  te resarelpes đji ki neviplatforrma bašh za taxi firme save kjerena buti, numa akava thano jek nevutno momenti ko Tahi firme savensar amen kamaja te penđaralen thaj ki praktika te keren olen, informirinela  bašh o Roma Press o rajo Ferki Demirovski.

Hazri kerga:Neđmedin A.-Roma Press