O Deputati Samka ibraimovski prekal Press konferencija rodela taro V.Gorčev te ovel ikerdi bešin komisijaki bašh Diskriminacija

1112

Ko Khedipe e Republika Severno Makedonijake o deputati Samka Ibraimovski, rodinga vahtavi taro poro kolega deputati Vlatko G. te vakerel soj o sebepi so na ikergovela i komisija ko Khedipa savate valani te kerelpes  lafi bašhi Diskriminacija.

I Diskriminacija thani dukavdi buti savaja svako dive  e Roma arakhenapes, thaj mandar  sar Deputati rodela paluno lafi-o Romane NVO  te djanen soske na ikergovela akaja bešin savata valani te oven dikle but pagerde kotora save resarena diskriminacijaja kerde upral e Romenge ko dumo.

Upral ko akava lafi keriba o rajo Samka I. kerga lafi thaj baši o popisi savo selaminkerga o vahtavi taro Premieri Zaev so čhivelapes i grafa thaj baši etnikano  anavkeripe, aso o lafi keriba e chibjako nane te ovel odoborom importatno soske penđardoj ki Makedonija e Roma kerena lafi ko dizja i Makedonikani, Albanikani thaj Khorani čhib.

Aso o Prezidentska Alusariba  informiringa  amen, akanasaske isi but po avera prioritetija maškar ko Roma thaj khi Makedonijaki politikani scena odoleske  amen sar partija thaj lakoro bedeni irange palpale poro bahani te na ovel kandidati e partija PCER ko avutne Prezidentska Alusaribe.

Hazri kerga Neđmedin A. –Roma Press