Puterdo o konkursi tar obrazovanie bas studentija Roma ko 2022/2023 bers..

439

Ministeriumi bash edukacija thaj nauka havlarga o konkursi bash dejbe stipendie ani studisko 2022/2023 bers.

Sar so vakerelapes ano havlaribe tar Ministeriumi bash edukacija akava bersh ka ulaven 135 stipendie bash redovnikane studentija Roma, thaj odola Roma studentija save ka hramonenpes ko prvo ciklus sikhle ko uche skole ano rastrakere thaj privatna fakultetoja.

O Konkurs apliciribnaske puterdo tano tar o 24.11.2022 bers dji ko 09.12.2022 bers. Teleder daja tumen linko sar te resen dji ko linko.

Министерството за образование и наука за студиската 2022/2023 година го објави конкурсот, со кое ќе додели вкупно 135 стипендии за редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македoнија.

Студентите кои ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат електронска пријава и ја прикачуваат документација на http://e-uslugi.mon.gov.mk Конкурсот е започнат од 24.11.2022 и ке важи за отворен до 09.12.2022 година.

Линк..https://mon.gov.mk/content/?id=5868