Romacted programa- dikhipe thaj khedipe ko lafi keribe so ponodorig

889

Под ROMACTED програмата, се одржа заеднички и координативен состанок помеѓу заедницата акција група, локалните власти од Општина Кочани и присуство на градоначалникот на општина Кочани и г-дин Аксел Ахмедовски – министер без ресор!

Telal vastakeripe e programako ROMACTED,  ikergovela koordinativnikano dikhipe thaj bukarno kedipe  maškar i kedin thaj akcijaki kupa, lokaknikani rađji  tari komuna Kočani save taneste lela than thaj lakoro šerutno Nikola Iliev,  thaj o ministeri bizo resori aktulno koordinatori  e strategijako e Romengoro ki Makedonija o rajo Aksel Ahmedovski.

Bašh so si olengo khedipe buvle baši i medija nane informacije,  numa na oficijalno i redakcija taro Romapress resarga ko informacije bash akale bešibnaste kerelapes lafi baši aktulenikane resarina e Romensar taro Kočani thaj sar šaj te iklolpes lenge ko anglalipe.

Kergapes  akciono plani  anavkerdo 2019-2020 baši te lačharelpes thaj te  astarenpes olengere problemensar serioznikane hor  te arakelpes solucija e na jekhajekipnaske ko sasoitno đjivdipe.

Akciono plani dikla vi o šerutno taro  Kočani, thaj ko akava bukarno khedipe doperge thaj ikavge kotora  taro akciono plani thaj paluni buti valani o sasto akcioni plani te nakel taro konsili e komunakoro Kočani.