Romani khedin- ko but bilačhe čhane thani ikerimali ko EU

928
People hold up the Roma flag and take pictures as they listen to a music group during the celebration of International Roma Day in Madrid, April 8, 2015. The day celebrates Roma culture and raises awareness of the issues facing Roma people. REUTERS/Andrea Comas - GF10000052588

Големама заедница на народ, собрани во Европската унија, ги избира своите парламентарни претставници на секои четири години, но секогаш постојат прашања во врска со изборот на припадниците на националните малцинства, пред сè, Ромите. Ромската заедница во Унијата која е  бројна, проценета на околу 15 милиони, со половина милион Роми кои живеат во Шпанија и Франција, додека во Словачка, Унгарија и Бугарија, ромското малцинство брои до 10 проценти од населението. Во состанокот на Европскиот парламент има двајца ромски претставници, иако претставниците на Ромите сметаат дека, со оглед на бројот во европската рамка и широките капацитети на тоа претставничко тело (751 пратеник во парламентот на ЕУ), тие треба да бидат значително повисоки
Директорот на Канцеларијата за ромски иницијативи во Фондот за отворено општество во Берлин, Жељко Јовановиќ, сепак, се сеќава дека “Европскиот парламент веќе долго време им помага на Ромите, ги прави видливи и ги поканува членовите да посветат повеќе на вклучување на Ромите во општеството”. Исто така е “силен поборник за признавање на дискриминаци врз Ромите како специфичен тип на расизам со кој е неопходно треба да се бори со соодветни мерки за искоренување на истиот “.

Maj bari kedin, khedimali ani Europaki Unija, kedlarela pere evropake pretstavnikon  ko štar berša, numa sakana isi pučibna puterde  save astarde thane e Roma, thaj ko adala pučibna ko sako fori trubul te bešhelepes thaj te kerelpes olenge vorba.

Romani khedin ki Eurapa thani but bari, khedimale numeroja legarela thar 15 milionija, ekvaš milioni đjivdinena ki Španija thaj Francija, aso  ki Slovačka, Ungarija thaj Bugarija, I Romani khedin lelarela buteder taro 10 % thar đjivdutne.

Ko khedipe ki Eurapoka Unija bešlarde thane duj pretstavnikoja, aso e dikhleja kobor  Roma isi thaj sa koj bešela ko 751 pretstavnikoja ki Europaki Unija, tadani akava numero tharo duj pretstavnikoja trubul te ovel but pobaro.

Sar so vakerela  pretstavnikoja thar Hrvatskako parlamenti Velko Kajtazi, vakerela e asavke thana valani te oven siguririme  kana organizirinenapes alosariba, thaj adala thana trubul te oven dende Romenge.

Direktori thar Kancelarija Romane  incijativako thaj o fondotori  puterdo sasoitnipa ko Berlin Željko Jovanovik, iranela ko poro gndipe “Evropako parlamenti but čirla dela dumo e Romenge”.

Ko jekh kherena olen te oven dikhle  thaj akharena e đjenen te len pobuter than ko Romano pučhipe ko sasto sasoitnipe, numa thaj  baro ikerimalo ko čhinavibe  I diskrimanacija savi kerlapes upral e Roma sar specifikano tipo  thar rasizmo  saveja valani  te kherelpes but buti đji kaj te čhinavelpes.

Hazri kerga:Roma Press lendo Udar..