Velko Kajtazi kerga lafi ko ,,Nu2“ bašh e problemoja e Romenge ani Hrvatska..

835

Парламентарен претставник кој ги претставува 12-те национални малцинства, Вељко Кајтази , беше гостин на HRT-шоу “Недела во две”.  Имаше гласини за проблемите со кои се соочува ромското национално малцинство. Кајтази нагласува, работев  три пати повеќе само да бидам еднаков со другите. Член на ромско национално малцинство или друго национално малцинство треба да работи  три пати повеќе за да биде еднаков, истакнува Кајтази. Тој зборуваше за тоа како се занимаваше со шовинистички напади и со кои пратениците имаа такви искуства. Тој, исто така, рече дека во Меџимурје не постои ромски проблем.  Може да има проблем само со луѓето, тој укажа дека забележува  дека станува збор за некаква генерализација, но исто така нагласува дека тој тоа нема да дозволи, и верува дека одредени прашања треба да се перципираат од одредена личност, а не од целата заедница.  Од 22 национални малцинства, само ромската заедница има неколку стратешки документи. Тоа е само мртво писмо на хартија, рече Кајтази.

Parlamentaresko  viramluno (pretstavniko) savo ikerela piri poyicija sar muj kotar o 12 potikore etnikane kedina thar i Hrvatska o rajo Vlejko Kajtazi, oleskkro misafirluko ani tv HRT, kerga lavi bašh sa  e resarina phanle e potikore kedinensar. Isi pobuter havlaribe sa odova so resarela e Romensar ani Hrvtaska.

Ko anglalipe  e lavkeribnaske  o Kajtayi vakerga  sakana ko moro đjivdipe kergum trin fori pobuter buti thaj okola avera etnikane kedina te šhaj te resarav olen thaj te ovav jekahjek olensar. Thaj odoleske hem moro mesažo than sa e potikore kedinenge keren buti trin fori pobuter thar okola te šhaj te dikehn tumen jekahejk sa e averensar.

Ko jek o kajtazi vakerga  thaj e pobuter  šovinistikane buthi keripe thaj komunikacie  e  avere bičaldengoro  saveja ole sinele nakavdo vakti.

Ko jek vakerga  baši aktueln resaripe e dizjaja Međumurija nane  akanasaske disavo puterdo problemo, numa šhaj te ovel disave tikore problemoja maškar e dizutne, vov vakerga nane te mukhelpes  o saste resaqrina te kherenpes generaliyacija, thaj ulavde  disave pučibna šhaj te iklon thar disave personija numa na salde  saste dizutnendar save thane bešelutne kotar akava than.

Kotar o 22 po tikore etnikane kedina, salde i Romani kedin  isi ola nekobor strategikane dokumentoja. Numa  fuhalibaske odola ačhovena sar mule lila, vakerga o Kajtayi ko oleskkro misafirluko khi tv HRT.

Hazri kerga:Nedmedin A- Roma Press