O Đihanija tari Šutka protestiringje anglal o EVN, vakerena baši o EVN kaj čorelape olendar struja

1165

Kupa đihanija anglal jek dive iklile  ko protesto anglal  elektro centro EVN Makedonia a drom ” Bosna i Hercegovina“ sebepi čhinavdipe distribucia tari struja. Blokirime sine thaj o drumo Kemal Sejfula thaj Bosna i Hercegovina ki komuna Šuto Orizari.

Aso o portparoli taro EVN o Atanas Kovačevski baši akaja čipota denga vahtavi : Sebepi bašo šudro vakti ko agorutne nekobor divesa na sine struja ko bulevari Makedonsko  kosovsko brigada  thaj kotor tari komuna  Šuto Orizari, sebepi sa akava resarela so  nakontrolirimi disave jerie nalegalno lena peske struja.

Valani  te kerelpes  rekonstrukcija e tiknenaponsko distributivno avibaske elektrika, aso sa odova ka kerel pe kana o dizutne ka mukhen e bukjarnen taro EVN te keren buti ko than e tanaribaske.
e dizutne akanasaske na ikerenapes  akale lafonensar taro EVN  thaj đjakerelapes nevi solucija  akale resarde problemeske savo dive pal o dive bajrovela ko Šuto Orizari.