Avdive ko thana e Topaanakere ki Mahala pravdilo o Prvo islamsko romano kafiči-Video

1531

Avdive ko thana e Topaanakere ki Mahala pravdilo o Prvo islamsko romano kafiči.

Svečano o kafiči pragele i group Qamerun pire ilahijencar, Sevdija Ketering thaj Romapress O kafiči ka ovel pravdo sekova dive hem rat.

Hazri kerga:Erdzan M. Nedzmedin A.-Roma Press