РИЦ – Kerla promoviribe e snimime filmoneske phanle e kanoneja baš legalizacija-Kumanovo ..

296

Ромски Информативен Центар –Скопје, на 11.09.2019 година во Просториите  на занаетчискиот дом  во општина Куманово ќе го промовира  снимениот филм со соодржинска опфатеност ,,закон за легализација”.  Пред присутните ќе се обрати Градоначалник на општина Куманово Максим Димитриоски. За соодржината на филмот поврзано со законот за легализација и колку Ромските семејства се опфатени со иситиот закон ке се обрати  г-дин Зоран Димов и Рамуш Муарем како организатори на на снимениот материјал. Настанот ке започне  во 13:00 час. (влез слободен ).

Romano Informatitvnikano Centro tar Skopje,  avdive ano 11.09.2019 berš  kerla promoviribe  e nevutne snimime filmneske  phanle e kanoneja baš Legalizacija thaj kobor tano ikerdo akava kanoni tar Romani kedin ani Makedonija.  I čipota (nastan) ka ikergovel ano than e phirutnengoro ki komuna Kumanovo tavdipnaja tar 13:00 o ari.

Anglal o khedimale maniuuša  poro lavkeribe phanle akale temaja ka lel than o Šerutno e komunako Kumanovo o Maksim Dimitrioski.

Aso o sa ikheripe e filmonesko thaj sebepi  oleskere realiziribaske  anglal o khedime manuša ka lel than o rajo Zoran Dimov thaj o Ramuš Muarem, olengoro laf keribe ka tavdel baš sa ikeripe e informaciengo phanle e kanoneja baš legaliZacija buvle tar atarija thana savende đjivdinena Romano đihani.

 

Aso manuša save kamena te oven kotor  tar akava kedipe o kuvibe andre tano bi lovengoro.

 

 

 

 

Hazri kerga:Nedmedin A-Roma Press