Ромскиот караван оваа година повторно ја доби добербата на Европската комисија за 2019-2021

647

Културната промоција и ромските вредности во соработка до други националноста и народи прдолжува 5 година по ред. Ромскиот караван оваа година повторно ја доби добербата на Европската комисија за 2019-2021.

Во период од 3 до 8 октомври 2019 година во Скопје, носечката организација Мадам Фортуна од Кралството Белгија и партнерските организации Здружение МИР – Скопје и Тајде Музика – Барселона утврдија нова стратегија на делување за наредните 2 години. Во следните фве години овие организации на територија на Шпанија и Белгија ќе ја престават Ромската историја на Ромите од Шпанија и фламегото како културно богатсво на Ромите низ уметност , и тоа Роми Македонци, Шпански Роми, Синти, Роми од Словачка и Белгијанци на едно место под една капа (интеркултурна уметност) – Ромски караван.

 

Ano neve duj berša o Romano Karavani pal pale ikherga i pakiv tar konsili e Evropajo tavdipnaja o aktivitetija phanle penđarkeripnaja i sasti kultura e Romengi buvle ano pobuter balkaneske numa thaj Evropikane phuvja. Mškar sa akala aktiviteyija ka sikaven i bari kultura thaj tradicija e Romengiri.

Ano avutne duj berša tar akava proekti ka oven astarde e thema Španija thaj Belgija sar thaj hem o partnerikani organizacija MIR tar o Skopje prekal umetnost thaj odova astarde  e Roma tar Makedonija, Španijake Roma, Sintoja, Slovakija thaj Sintoja.

Hazri kerga: Neđmedin A- Roma Press